Akupresura pro celkové zdraví. Co můžete od léčby očekávat?

Zatímco při léčbě akupunkturou jsou užívány jehly, u akupresury se spoléhá především na tlak, který je prováděn dlaněmi. Pro pacienty, kteří mají z jehel strach nebo jim představa akupunktury připadá nepříjemná, jde o ideální alternativu, která pomůže zbavit tělo různých onemocnění, svalového napětí a dalších problémů.

Zkušenosti z východu

Čína je proslulá medicínou, která se zaměřuje na přírodní metody. Pracuje hlavně s energiemi v těle. Odborníci, kteří se akupresurou zabývají, tvrdí, že se v těle nachází určité shluky této energie, a je proto potřeba znát její přesné fungování, aby mohla být v případě blokace uvolněna, a opět rozprouděna.

Blokovaná energie

K blokování energie podle příznivců akupresury může dojít jak z fyzických, tak psychických důvodů. Pokud jste například dlouhodobě ve stresu, hněváte se, věnujete se náročné práci nebo špatně spíte, vznikají v určitých místech blokace, které akupresura dokáže uvolnit.

Jak metoda funguje v praxi

Masér si nejprve domluví s pacientem schůzku, aby zjistil, jaké jsou jeho obtíže. Zájemci o tuto formu léčby se nejčastěji potýkají s nespavostí, bolestmi hlavy, menstruačními bolestmi, svalovým napětím nebo nevolností. Na základě rozhovoru odborník zjistí, na jaké části těla se má primárně zaměřit, a poté už přistoupí k akupresuře.

Ta se může jevit jako běžná masáž, ovšem s mnohem větším tlakem v určitých místech. Při náročnějších obtížích je nutné akupresuru navštívit vícekrát, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku, ale na to mnohdy upozorňují i samotní maséři.

Bezbolestná forma léčení

Pokud cítíte bolest, nejste v rukách odborníka. Vždy byste se měli cítit maximálně uvolněně, a to například i ve chvíli, kdy vám masér provádí akupresuru na obličeji. Nutné je také při počátečním sezení zmínit, zdali netrpíte rakovinou, srdeční chorobou nebo například cukrovkou, jelikož vážnější choroby mohou být překážkou pro provádění některých metod.

Zdroj: Verywellhealth.com

Autor: Tereza Málková
zavřít reklamu