COVID-19 a Parkinsonova choroba. Existuje mezi nimi souvislost?

Ještě dříve, než vypukla světová pandemie, zkoumali vědci virus SARS-CoV-2 a jeho dopady na lidský organismus. Tento druh koronaviru totiž způsobuje COVID-19, se kterým už dlouhé období svět intenzivně bojuje. Kromě běžných respiračních obtíží se objevují ale také další a vzácnější příznaky. Některé jsou dokonce výrazně podobné Parkinsonově chorobě.

Dlouhodobé onemocnění

Pacienti trpící Parkinsonovou chorobou nemusí na začátku onemocnění zaznamenat žádné obtíže. Postupem času si ale zejména okolí všímá jejich nerovné chůze, třesu nebo ztuhlosti, kterou způsobuje poškození nervových buněk. Později je zasažen převážně mozek, což se projevuje i na náladě, psychickém stavu, spánku a výrazněji také na paměti.  

Jak souvisí COVID-19 s Parkinsonovou chorobou?

Na začátku debaty o spojitosti těchto dvou onemocnění stáli vědci, kteří upozornili na obdobnou situaci v historii. Když ve dvacátém století zaznamenala chřipka neobvyklé šíření, u mnoha pacientů se projevily právě příznaky Parkinsonovy choroby.

Stejné obtíže se u některých objevují i dnes, a proto si mnoho lékařů klade otázku, zdali tyto dva problémy mohou souviset. Jak je známo, COVID-19 totiž může ohrozit řadu orgánů v těle a je schopný také zhoršovat stav u jedinců, kteří již nějakým onemocněním trpěli před nákazou.

Neobvyklé příznaky

Lékaři byli zaražení hlavně ve chvíli, kdy jim vícero pacientů začalo hlásit během onemocnění COVID-19 problémy s chůzí, pamětí, a to nejčastěji během několika prvních týdnů infekce. U některých ovšem tento stav dlouhodobě přetrvává, a to i po odeznění COVID-19.

Spousta otázek

Zatím se vědci spíše domnívají, co by za spojitostí mohlo stát. Koronavirus SARS-CoV-2 totiž způsobuje komplikace v mozku, ale i dalších orgánech, což naznačuje, že by tento proces mohl poškodit některé nervové dráhy v těle. Při nakažení virem se navíc některé látky v těle dostávají do extrémních hladin.

Podobný proces se děje při onemocnění Parkinsonovou chorobou. Výzkumy jsou zatím ve fázi, kdy nabízejí spíše více otázek, než odpovědí, a proto nezbývá než čekat, jaké poznatky přinesou do budoucna.

Zdroj: Medicalnewstoday.com

Autor: Tereza Hotovcová
ZAVŘÍT