COVID-19 rozpoutal častější míru psychických problémů u dětí. S čím se potýkají?

Teprve nyní čelíme skutečným důsledkům pandemie a tvrdého lockdownu. Děti se vrátily do školních lavic a mnoho rodičů bohužel zjišťuje, že psychický stav jejich ratolestí je v horším stavu, než tomu bylo před vypuknutím pandemie. S jakými obtížemi se ale děti nejčastěji vyrovnávají?

Odříznutí od společnosti

Hlavním cílem distanční výuky byla izolace jednotlivců. I když spolu děti mohly komunikovat skrze sociální sítě a jiné komunikační prostředky, ukázalo se, že skutečný kontakt tváří v tvář jim chyběl. O tom, jaké dopady bude mít taková izolace na jednotlivce rozhoduje nejen věk, ale také předchozí stav duševního zdraví, rodinné zázemí a mnoho dalších kritérií.

Projevy u nejmenších

Americký národní institut zdraví ovšem na základě svých studií prokázal, že má lockdown vliv také na nejmenší. U dětí do deseti let totiž probíhá největší sociální vývoj a uzavření v domácnosti je může poznamenat. Děti se v takovém období cítily nejisté, vystrašené, což se projevovalo například nočními můrami, narušeným spánkem, nepozorností a úzkostí. Jakmile se vrátily do školních lavic, u některých se projevila zhoršená schopnost komunikace s ostatními a nespolečenské chování. Pokud podobné chování u svého dítěte zpozorujete, neváhejte kontaktovat odborníka.

Dopady na studenty

V kategorii studentů se kromě pocitu osamění projevil také nedostatek pohybové aktivity, což vedlo u mnoha z nich k ještě horšímu psychickému stavu. Studenti se také minimálně nebo vůbec zapojovali do mimoškolních aktivit, tudíž byla tímto způsobem narušena jejich psychická pohoda. Zatímco děti do deseti let trpí nyní spíše problémem s navazováním nových vztahů, adolescenti bojují s přehnanými nároky při zkouškách.

Nebezpečí číhající na internetu

Došlo také k nárůstu kyberšikany, kdy spousta mladších i starších dětí začala trávit veškerý čas na internetu. Děti trpící autismem, poruchami pozornosti a dalšími omezeními, zaznamenaly zhoršení příznaků a jejich návrat do speciálních zařízení je tak náročnější.

Zdroj: Ncbi.nlm.nih.gov (US National Library od Medicine, National institute of health), Apa.org

Autor: Tereza Málková
if (show_sssp) { document.querySelector(".fb-comments").remove(); }
zavřít reklamu