Isoterapie pro vaše děti. Pomůže při autismu i depresích

Trápí vaše děti špatné sny, deprese nebo úzkosti? Nalezněte společně zdroj problému prostřednictvím kreativního řešení. Isoterapie může vaše děti bavit a současně vyřešit jejich obtíže. Umělecká díla vám díky této technice mohou nabídnout mnohem víc než jen příjemný estetický zážitek.

Při autismu a depresích

Jak tvrdí vědecký projekt The Aurum Project, OSN v současnosti odhaduje, že autismem trpí až sedmdesát milionů lidí na celém světě. S obtížemi bojují jak dospělí, tak děti, kdy se autismus dotýká také jejich rodičů, kteří o ně pečují. Nejčastěji se projevuje v podobě problémů se sociální interakcí a při komunikaci. Příznaky jsou ovšem velice různorodé, a proto vždy spoléhejte na názor odborníka.

Podobnost s arteterapií

Metoda isoterapie vám může výrazně připomínat arteterapii, při které se využívá umění a kreativita. Díky tomu může pacient sám poznat své emoce a stavy. Jak tvrdí odborné práce, už samotný Freud se domníval, že tento proces by měl vést k hledání hlubších pocitů a emocí.

Řešením může být isoterapie

V podobné aktivní formě může fungovat samotná isoterapie, při které se také využívá uměleckých děl nebo kreativity pacienta. Mnohem důležitější je však komunikovat o výsledném díle, o barvách, emocích, které v nás zanechávají a detailním popisu díla. Při takové terapii není třeba talentu. Důležitější je všímat si, jak na pacienta působí tvary, kompozice, barvy a další prvky uměleckého díla.

Přínosy isoterapie

Proces dokáže velmi dobře působit na nervový systém, což má za následek, že je dítě klidnější, vyrovnanější a lépe zvládá psychické obtíže. Podle odborného magazínu Housepsych.com se soustředí především na přítomný okamžik, tvoření, kreativitu a zároveň přemýšlí o svých pocitech, emocích a reaguje na umělecké dílo. Výhodou metody je rozmanitost. Děti mohou využívat modelínu, tužky, různé malířské techniky a materiály, aby co nejlépe vyjádřili, co cítí.

Zdroj: Housepsych.com, Aurumproject.org.au

Autor: Tereza Málková
if (show_sssp) { document.querySelector(".fb-comments").remove(); }
zavřít reklamu