Jak přežít karanténu: Sovětští kosmonauti (ne)jsou náš vzor

Oficiální prameny připouští, že v jedné ze sovětských vesmírných lodí došlo k výraznému konfliktu mezi kosmonauty. Velitel dokonce vyhrožoval podřízenému použitím pistole. To by ovšem znamenalo rychlý konec pro oba. Řídicí středisko spor naštěstí zažehnalo.

Stejně jako home office, tak ani nezbytný útěk před virem do soukromí nelze srovnávat s omezeními vyplývajícími z letu vesmírem. To ovšem neznamená, že nemůže vyvolat přímo výbušné situace. Lidé mívají tendenci aktuální riziko spíše podcenit. Pokud atmosféra zhoustne, nelze doporučit takzvané vyříkávání.

Hádka pak nastává spíše v řádu sekund než minut, či dokonce hodin. Hodiny ovšem může trvat. Situaci raději nevyhrocujme. Postup „na hrubý pytel hrubá záplata“, ba ani „jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“, není hoden ani obdivu, ani doporučení. Pomáhá takzvané prostorové oddělení.

V čase školní docházky nás – pokud jsme se poškorpili se spolužákem – paní učitelka rozsadila. Dnes můžeme odejít na procházku. Když kvůli mimořádným opatřením není procházka možná, hledejme krátkodobý azyl třeba ve sklepě, na půdě, v koupelně či jinde. Umírnit chladnou vodou chmury či vztek může pomoci. Leč musí jít o samoobsluhu. Protějšku to nenabízejme, a rozhodně se o to proti jeho vůli na něm nepokoušejte.

První pomoc, kdy ho (ji) chceme roztrhnout jako hada, poskytne jednoduché dechové cvičení: Nadechneme se, řekneme nádech, zadržíme dech. Po chvilce vydechneme a řekneme výdech. Postup opakujeme několikrát, nejlépe desetkrát.

Tento postup nabízí přinejmenším dvojí efekt. V prvním plánu nám zabrání slovně atakovat partnera. Hádat se nelze, hlasivky využíváme jinak. Nastává blahodárné působení, jež brněnský hantec popisuje slovy: „Kchemo (eventuálně vole), vydéché to.“ Česky řečeno: „Příteli, vydýchej to!“ Počítání opakování postupu nám umožní například počítat do desíti. Díky tomu si uvědomíme, že jednání pohádaných sovětských kosmonautů není to pravé ořechové.

Druhý plán vyžaduje domluvu s partnerem dávno před tím, než začne hrozit spor. Nádech a výdech lze v popsané podobě považovat za ruku podanou ke smíru a potenciální omluvu, byť beze slov. Překlad onoho mimoslovního projevu do češtiny je: „Je mi to líto, že se neshodneme. Nechci tě urazit. Pokud se tak stalo, promiň mi to. Půjdu se teď na chvilku projít (není-li to možné, budu, dejme tomu, chvíli v koupelně, v krajním případě na WC). Nechci odejít z domu, opíjet se u výdejního okénka, vracet se k mamince či k dávné milence (dávnému milenci), ani dlouhodobě blokovat sanitární prostory naší domácnosti.

Chci to stěží řešitelné vydýchat. Za chvíli se vrátím a nebudeme se k tomu vracet. Když se shodneme, je to krásné. Když se neshodneme, nedá se nic dělat. I tak můžeme spolu dobře žít.

Kde hledat pomoc, je-li situace opravdu vážná – jinými slovy, co když vítězí démon domácího násilí.

Telefonická aplikace jménem Bright Sky, vyvinutá Nadací Vodafone ve spolupráci s dalšími subjekty, je volně dostupná. Z www stránek cituji:

„Umožňuje ohroženým osobám nebo osobám, které mají podezření na výskyt domácího násilí, získat přístup k poradenství, informacím a nejbližším podpůrným službám.“

Z mnoha neziskových organizací a poraden namátkou např.:

Acorus
acorus.cz
nonstop linka: 283 892 772

Bílý kruh bezpečí
bkb.cz
linka pomoci obětem: 116 006

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
intervencnicentrum.cz
tel.: 281 911 883, 734 510 292

Persefona
persefona.cz
tel.: 737 834 345, 545 245 996

proFem
profem.cz
tel.: 608 222 277

Rosa – Centrum pro ženy
rosacentrum.cz
SOS linka: 602 246 102

Je-li situace opravdu vážná, pak nezbývá než kontaktovat instituci, jejímž heslem je pomáhat a chránit.

Autor: PhDr. Tomáš Novák
ZAVŘÍT