Je z hlediska zdraví lepší narodit se v lednu, nebo v květnu?

Měsíc, ve kterém se narodíme, může mít překvapivě významný vliv na náš život, a to zdaleka nejen z důvodu, jestli budeme narozeninovou oslavu pořádat u vody, nebo na sněhu, či zda do školy půjdeme v šesti, nebo v sedmi letech. Měsíc narození se totiž údajně podílí také na tom, k jakým nemocem máme sklon.

Lednové děti a sport

Výzkumy též naznačují, že měsíc narození může hrát roli v našich sportovních schopnostech a výkonech. Ukazuje se například, že děti narozené v prvních třech měsících roku tvoří 40 % elitních kanadských mládežnických hokejových týmů. Navíc ti, kteří se narodili mezi lednem a březnem, tvoří podle dostupných informací také o něco vyšší podíl draftovaných hráčů v NHL. Někteří tuto skutečnost vysvětlují tím, že ti, kteří se narodili v lednu, jsou starší než ti, kteří se narodili později v roce, což znamená, že jsou větší a vyvinutější. To jim po celou dobu dětství a dospívání dává určité fyzické výhody. Tyto výhody se samozřejmě netýkají jen hokeje, ale obecně všech sportů. Zatímco sportovní schopnosti jsou pro lednové děti bonusem, na druhou stranu existují i některá potenciální zdravotní úskalí, na která je třeba si dát pozor.

Leden a zdravotní rizika

Podle údajů britského statistického úřadu lidé narození v lednu častěji trpí epilepsií, Crohnovou chorobou a Alzheimerovou chorobou. Teorie naznačuje, že děti narozené v zimních měsících dostávají v prvních měsících života méně vitamínu D, což může zvyšovat riziko těchto onemocnění. Kromě toho jsou lidé narození v první čtvrtině roku spojováni též s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění, jako je hypertenze, městnavé srdeční selhání či fibrilace síní.

Květen a vitamín D

Pokud máte naopak narozeniny v květnu, můžete si trochu oddechnout. Výzkumy ukazují, že květnové děti mají o něco nižší riziko onemocnění některými chorobami než jejich podzimní a zimní protějšky. Vědci z Kolumbijské univerzity prostudovali lékařské záznamy 1,7 milionu pacientů léčených v New Yorku v letech 1985 až 2013 a zjistili souvislost mezi vznikem některých nemocí a měsíci narození pacientů. Spekuluje se, že roli v tom má následné větší vystavění dětí slunečnímu záření a tím i vitamínu D. V neposlední řadě se ukazuje, že děti narozené v letních měsících, bývají při narození o něco těžší, v dospělosti vyšší a o něco později procházejí pubertou ve srovnání s dětmi narozenými v zimních měsících. I když tyto informace mohou znít trochu znepokojivě, je důležité si uvědomit, že mnohem větší roli, než měsíc, ve kterém jsme se narodili, má na naše zdraví samozřejmě životní styl a strava.

Zdroj: sciencedaily.com, businessinsider.com, magazine.columbia.edu, time.com, today.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu