Pití kávy může chránit některé lidi před Parkinsonovou chorobou

Nedávná studie americké národní lékařské knihovny zjistila nižší hladinu kofeinu v krvi lidí s Parkinsonovou chorobou. Studie porovnávala lidi s Parkinsonovou chorobou, kteří nesou určitou genetickou mutaci. O ní je známo, že zvyšuje riziko Parkinsonovy choroby. Porovnávala je s lidmi, kteří nesou stejnou mutaci, ale nemají tuto nemoc.

Lidé s Parkinsonovou chorobou

Parkinsonova choroba je progresivní porucha mozku charakterizovaná třesem, ztuhlostí končetin a trupu a problémy s pohybem a rovnováhou. Lidé s tímto onemocněním mají také zvýšené riziko deprese a demence. Podle americké národní lékařské knihovny má Parkinsonovu chorobu více než 1 milion lidí v Severní Americe a více než 4 miliony lidí na celém světě. Ve Spojených státech má každý rok tuto diagnózu asi 60 000 lidí.

Diagnóza Parkinsonovy choroby

Přibližně 15 % lidí s tímto onemocněním má rodinnou anamnézu Parkinsonovy choroby. To naznačuje, že zdědili geny, které zvyšovaly riziko vzniku tohoto onemocnění. Většina případů je však výsledkem složité, špatně pochopené interakce genetických a environmentálních faktorů.

Předchozí výzkum z roku 2010 zjistil, že čím více kofeinu lidé pravidelně konzumují, tím nižší je riziko vzniku Parkinsonovy choroby. Lidé s Parkinsonovou chorobou, kteří nemají žádné genetické rizikové faktory onemocnění, mají nižší hladinu kofeinu v krvi než lidé bez onemocnění.

Tým vedený vědci z Massachusetts General Hospital v Bostonu, MA, se rozhodl zjistit, zda by káva mohla chránit i lidi s mutací genu LRRK2. Porovnali lidi s Parkinsonovou chorobou a bez ní. Obě skupiny zahrnovaly lidi s mutací genu LRRK2 i bez mutace.

Výzkum vlivu kofeinu na Parkinsonovu chorobu

Vědci zjistili, že rozdíly v hladinách kofeinu v krvi mezi lidmi s Parkinsonovou chorobou a těmi bez nich byly větší u jedinců s touto genetickou mutací. Dr. Grace Crotty, která vedla výzkum, říká: „Tyto výsledky jsou slibné a povzbuzují budoucí výzkum zkoumající kofein a terapie související s kofeinem. Tak se sníží pravděpodobnost, že u lidí s tímto genem propukne Parkinsonova choroba. Je také možné, že hladiny kofeinu v krvi by mohly být použity jako biomarker, který by pomohl určit, kteří lidé s tímto genem se mohou setkat.“

Autoři publikovali studii v časopise Neurology. Vědci analyzovali vzorky krevní plazmy od 368 osob zapsaných do LRRK2 Cohort Consortium. To je výzkumný projekt založený v roce 2009, koordinovaný a financovaný Nadací Michaela J. Foxe pro Parkinsonův výzkum. Jedna skupina obsahovala 188 jedinců s Parkinsonovou chorobou a kontrolní skupina zahrnovala 180 lidí bez onemocnění.

Výsledky výzkumu

Přibližně stejný podíl každé skupiny měl mutaci v genu LRRK2. Když vědci porovnali chemický profil plazmy z těchto dvou skupin, zjistili, že hladiny pěti konkrétních chemikálií se nejvíce lišily – všechny se týkaly kofeinu. Koncentrace všech pěti chemických látek byly významně nižší u jedinců s Parkinsonovou chorobou než u jedinců bez této nemoci. U pacientů s nemutovaným genem LRRK2 byla koncentrace kofeinu v průměru o 31 % nižší v plazmě než u pacientů bez onemocnění.

Hladiny kofeinu byly o 76 % nižší u lidí s Parkinsonovou chorobou a mutovaným genem LRRK2 ve srovnání s kontrolní skupinou. Aby provedli kontrolu svých zjištění, vědci se také podívali na dotazníky vyplněné 212 účastníky s podrobnými údaji o tom, kolik kofeinu konzumovali. To odhalilo, že lidé s Parkinsonovou chorobou a mutovaným genem LRRK2 konzumovali o 41 % méně kofeinu denně než lidé, kteří Parkinsonovu chorobu neměli. Bez ohledu na to, zda mutovaný gen nesli.

Zdroje: medicalnewstoday | foto: freepik

Autor: Michaela Richterová
ZAVŘÍT