Poškození mozečku. Jaké jsou nejčastější příznaky?

Mozeček je součástí mozku a stará se o motoricko-senzitivní operace, částečně odpovídá za emoční procesy a kognitivní funkce. Jeho přítomnost v těle je tak zcela zásadní. Jakmile je však tato část mozku poškozena, dochází v životě pacienta k mnoha problémům.

Co je to akutní cerebelární ataxie?

V souvislosti s nesprávnou funkcí mozečku vznikl termín akutní cerebelární ataxie. Ten označuje poškození nebo zanícení mozečku, což se pak projevuje neschopností ovládat jemné pohyby, chodit rovně a celkově udržet rovnováhu. Odborný článek, který vznikl pod vedením doktora Seunggu Han, upozorňuje, že k takové obtíži může dojít velice rychle, a to jak u dětí, tak u dospělých. Na vině bývají většinou viry, které jeho funkci poškodí. Jedná se například o příušnice, žloutenku, spalničky, plané neštovice a virus západního Nilu.

Příčinou ale může být kromě viru také úraz, vystavení těla agresivním chemickým látkám a špatná životospráva, která postrádá potřebné látky.

Jak se ataxie projevuje?

Podle studie z časopisu České a slovenské neurologie a neurochirurgie se nesprávná funkce mozečku projevuje často zpomalenou řečí, nezvyklým pohybem očí, pocitem nestability, nakláněním, pády, vrávoráním, neschopností stoje a pocitem celkové nevolnosti.

Nejvhodnější je při zpozorování takových obtíží ihned navštívit odborníka, který provede hned několik testů. Ty jsou zaměřeny především na zrak, reflexy, rovnováhu a koordinaci.

Léčba

Po nalezení příčiny je zařazena také vhodná léčba, jak uvádí odborná studie z Particial Neurology. V některých případech jde o speciální diety, terapie, ale i chirurgické zákroky, když se jedná o vážnější stav. Metody se také často kombinují a léčba je ve velkém množství případů možná a účinná.

Stav je také možné dědit. Pokud se tedy některý z vašich předků s onemocněním potýkal, neváhejte informovat lékaře a poradit se o způsobech možné prevence.

Zdroj: Healthline.com, Practicalneurology.com, CSNN.eu

Autor: Tereza Málková
if (show_sssp) { document.querySelector(".fb-comments").remove(); }
zavřít reklamu