Rakovina prsu: Jak vlastně na mamografu vypadá?

Mamografické vyšetření je známé především jako způsob, jak diagnostikovat případnou rakovinu prsu. Mamograf je speciální typ rentgenového zařízení, které umožňuje vyhodnotit případné změny v hustotě prsní tkáně. Pro lepší viditelnost a přesnost se tkáň prsu stlačuje pomocí kompresních desek. Přístroj následně pořídí snímek prsu ze dvou úhlů. Specialista poté zkontroluje, zda na mamogramu není něco neobvyklého, co by mohlo být známkou rakoviny. Některé ženy mohou pociťovat mírnou bolest nebo nepříjemné pocity. Preventivní mamografické vyšetření prsu hradí zdravotní pojišťovny všem ženám od čtyřiceti pěti let každé dva roky.

Jak vypadá normální mamograf?

Snímek prsu se nazývá mamogram. Pozadí snímku je černé a prs se zobrazí v šedé a bílé barvě. Tkáň, která je hustší, včetně pojivové tkáně a žláz, se zobrazí bíle. Některé ženy mají v prsu více husté tkáně, což může ztížit odhalení abnormalit na mamografu, protože nádor je tvořen hustou tkání, a bude se tak rovněž zobrazovat bíle. Obecně mají prsy tendenci se s věkem stávat méně hustými. Méně hustá tkáň, například tuk, se na mamografu zobrazuje šedě. Studie naznačují, že ženy s „hustými prsy“ mají o něco vyšší riziko rakoviny prsu.

Standardní mamogram bude obvykle převážně šedý, s některými bílými oblastmi, které ukazují zdravou hustou tkáň. Více bílé barvy na snímku nemusí vždy ale znamenat zdravotní problém. Prsa každé osoby jsou jiná, takže žádné dva snímky z mamografu nebudou stejné. Neexistuje žádný standardní normální snímek.

Jak na mamografu vypadá rakovina prsu?

Každá oblast, která nevypadá jako normální tkáň, je možným důvodem k obavám. Radiolog hledá oblasti bílé tkáně s vysokou hustotou a soustředí se na jejich velikost, tvar a okraje. Bulka nebo nádor se na mamografu zobrazí jako soustředěná bílá oblast. Nádory mohou být rakovinné nebo nezhoubné. Pokud je nádor nezhoubný, nepředstavuje zdravotní riziko a je nepravděpodobné, že by rostl nebo měnil tvar. Většina nádorů nalezených v prsu není rakovinotvorná. Radiolog často porovná mamogram s předchozími snímky. To mu může pomoci odhalit případné změny a rozhodnout, zda neobvyklá oblast může být známkou rakoviny.

Mamograf zobrazí i jiné problémy

Kromě husté prsní tkáně a možných nádorů bude radiolog na mamografu hledat i cokoli jiného a neobvyklého. Mezi další abnormality patří:

  • Cysty – malé váčky naplněné tekutinou. Většinou se jedná o jednoduché cysty, které mají tenkou stěnu a nejsou rakovinné.
  • Kalcifikace – usazeniny vápníku. Větší usazeniny vápníku se nazývají makrokalcifikace a obvykle vznikají v důsledku stárnutí. Menší usazeniny se nazývají mikrokalcifikace. V závislosti na vzhledu mikrokalcifikací je lékař může vyšetřit na možné známky rakoviny.
  • Fibroadenomy –  nezhoubné nádory v prsu, většinou jsou kulaté a mohou působit jako kulička. Obvykle se vyskytují i mladších osob.
  • Zjizvená tkáň – tato tkáň se na mamografu často též jeví jako bílá. Na případné jizvy na prsou je lepší upozornit lékaře předem.

Vyšetření je možné i v případě, že osoba podstoupila operaci rakoviny prsu nebo má implantáty. Může však být nutné pořídit více snímků každého prsu a kontrola snímků může trvat déle.

Zdroj: cancer.org, cancer.gov, breastcancer.org, healthline.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu