Váš partner je HIV pozitivní. Co teď? Díky dnešním znalostem a léčbě můžete sami sebe účinně chránit

Virus HIV je zákeřný a nevymizel, i když, jak se zdá, lidé již z nákazy nemají takovou obavu jako dřív. Může se vám stát, že dlouhodobě žijete s partnerem, který se nakazí. Jaké podniknout kroky, abyste ochránili sami sebe?

HIV

Kolem viru lidské imunodeficience (HIV) panoval vždy strach. Od doby, kdy byl virus v 80. letech 20. století ve Spojených státech objeven, však odborníci a lékaři udělali velký pokrok. Přišli také na to, jak zabránit přenosu viru. Zjištění, že je váš parter virem HIV nakažen, může být opravdu děsivé. Partner musí být okamžitě začít léčen antivirovými léky a vám lékař poskytne léky, které sníží riziko nákazy. Existuje celá řada způsobů léčby, a také způsobů, jak se před přenosem viru chránit.

PrEP

Pre-expozice profylaxe neboli PrEP je denní lék, který pomáhá zabránit tomu, aby se lidé HIV negativní virem infikovali. Jestliže přijdete do styku s HIV virem, může PrEP plně zabránit viru v jeho zachycení a šíření. Důležité je lék užívat opravdu každý den, aby jejich účinek byl opravdu efektivní.

Profylaxe PEP

PEP není pro pravidelné užívání, jeho použití je omezeno na dobu po expozici, jde o nouzový lék, který lidé mohou užít do 72 hodin od vystavení viru, aby se pomohlo zabránit přenosu. Pokud například selže kondom nebo nastane jakákoli jiná situace během sexu s HIV pozitivním partnerem, je tu právě PEP. Dále se užívá každodenně po dobu 28 dní, což by mělo dostatečně infekci zabránit.

ART

Antiretrovirová terapie neboli ART, je druh léku pro lidi, kteří už jsou HIV pozitivní. Tato antivirotika mohou snížit virovou zátěž na minimum, a tím se snižuje také riziko přenosu. Dvě samostatné studie – jedna publikovaná v The Journal of American Medical Association v červenci 2016 i novější studie publikovaná v The Lancet v červnu 2019 prokázaly, že pokud HIV pozitivní jedinec bere antivirové léky, je téměř nulové riziko přenosu i v případě nechráněného pohlavního styku.

Způsoby, jak zabránit přenosu

Nejlepším způsobem je zajistit, aby partner udržoval nezjistitelnou virovou zátěž. Ale i tak můžete stále podniknout i další kroky, jako:

  • používání kondomu při každém pohlavním styku
  • provádění „bezpečných“ sexuálních aktivit, jako je například orální sex, zamezení sdílení jehel u toxikomanů či omezení počtu sexuálních partnerů

Věc volby

Ne každý cítí potřebu dodržovat doporučené rady k vlastní ochraně. Jde o věc volby a velikost rizika, které je kdo ochoten přijmout. Někteří HIV negativní lidé stále chtějí používat kondomy i PrEP, i když je u partnera díky lékům nezjistitelná virová zátěž. Někdo se zkrátka bojí rizika nákazy natolik, že chce využít všechny způsoby ochrany, které se nabízejí. Je možné mít šťastný a zdravý vztah i s HIV pozitivním partnerem, a přitom se nenakazit. Zvýší se tak potěšení ze sexu i možnost mít děti.

Věda skutečně dokázala, že pokud HIV pozitivní člověk poctivě užívá léky a jeho virová zátěž se stane nezjistitelnou, k přenosu pohlavním stykem prostě nedochází!

 

Autor: Katka Procházková
zavřít reklamu