Znalost prvních příznaků mrtvice může vám či vašim blízkým zachránit život!

Mrtvice, cévní mozková příhoda nebo též iktus patří mezi tři nejčastěji příčiny úmrtí v České republice. Tragické následky má tento zdravotní problém celosvětově. Statistiky udávají, že z přibližně patnácti milionů osob, které mrtvice každý rok postihne, již třetina zemře. Nemalé procento lidí se pak následně potýká s nepříjemnými doživotními následky.

Mrtvice nevzniká náhle a nepozorovaně

Podobně jako s infarktem je i s mrtvicí spojen jeden mýtus. Většina lidí se totiž domnívá, že jde o náhlý problém, který se objeví zcela nečekaně. To ale není tak úplně pravda. Problém spočívá v tom, že většina lidí různým prvotním příznakům nevěnuje dostatečnou pozornost, neboť si je s rizikem cévní mozkové příhody nespojí.

Mrtvice zjednodušeně znamená nedostatek krve v určité části mozku, jehož důsledkem je odumření mozkových buněk. Nejčastěji vzniká na základě trombózy, jejíž příčinou je ateroskleróza. Mrtvicí jsou často ohroženi lidé, kteří trpí kornatěním tepen v důsledku vysoké hladiny cholesterolu. Další možnou příčinou iktu je krvácení do mozku v důsledku porušení stěny mozkové cévy.

Nepodceňte varovné signály

K odumření mozkových buněk naštěstí nedochází hned, naopak mozek v takovém případě začne vysílat určité varovné signály. Mezi nejčastější patří zejména znecitlivění určitých částí na jedné straně těla, především končetin a tváře. Kromě toho postižený člověk začne mít potíže s mluvením, rovnováhou a trpí bolestí hlavy. Někdy se mohou objevit i potíže s viděním, zmatenost, halucinace či škytavka. Odborné studie navíc prokázaly, že některé z těchto příznaků se objevily často již několik dní i týdnů před tím, než pacienti vyhledali lékařskou pomoc z důvodu cévní mozkové příhody.

Úsměv, zopakování věty a ruce nad hlavu

V případě následků mrtvice hraje hlavní roli čas. Včasné rozpoznání hraje stěžejní roli. Vyplatí se proto znalost tří jednoduchých testů, které vám pomohou rozpoznat, zda se může jednat o cévní mozkovou příhodu či nikoli. První test spočívá v tom, že člověka, u něhož máte na mrtvici podezření, požádáte, aby se usmál. Druhá zkouška spočívá v zopakování věty, kterou před tímto člověkem pronesete, a posledním testem je, zda daná osoba je či není schopna dát obě dvě ruce nad hlavu. V případě, že je při úsměvu jeden koutek pokleslý, dotyčný má se zopakováním věty potíže či není schopen udržet obě dvě ruce současně nad hlavou, se vyplatí okamžitě zavolat lékařskou pomoc.

Zdroj: stroke.org, mojeambulance.cz

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu