5 let, o tolik si podle nové studie prodloužíte život, když po infarktu či bypassu přestanete kouřit

O tom, že kouření našemu zdraví výrazně škodí a že přestat se vyplatí vždycky, není pochyb. K již existujícím důkazům přibyl nyní další. Nový výzkum totiž ukazuje, že kuřáci, kteří se po infarktu, operaci bypassu nebo zákroku k uvolnění ucpaných tepen dokáží svého zlozvyku zbavit, si mohou přidat téměř pět let zdravého života.

Čísla hovoří jasně

Ve studii byly použity údaje od 989 pacientů ve věku 45 let a starších, kteří kouřili ještě nejméně šest měsíců po prodělaném srdečním infarktu nebo po implantaci stentu či bypassu. Průměrný věk byl 60 let a 23 % tvořily ženy. Pacienti byli obecně dobře léčeni standardními preventivními léky, šlo o léky na snížení hladiny cholesterolu, ředění krve a snížení krevního tlaku. Průměrná doba od srdečního infarktu nebo zákroku byla 1,2 roku.

Autoři použili matematický model SMART-REACH postavený na široké škále rizikových faktorů srdečních onemocnění, aby vypočítali, kolik zdravých let, tedy bez infarktu nebo mrtvice, by si tito pacienti mohli přidat k životu, kdyby se jim podařilo přestat kouřit. A závěr? Přestat kouřit by těmto pacientům pomohlo žít dalších 4,81 roku.

Kromě toho vypočítali také počet zdravých let, pokud by pacienti nadále kouřili, ale užívali tři další léky k prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Tyto tři léky zahrnovaly kyselinu bempedovou, inhibitory PCSK9, které snižují špatný cholesterol, a kolchicin. Zatímco přestat kouřit přineslo zisk 4,81 let ve zdraví, další tři léky dohromady 4,83 let. Odhadovaný přínos zanechání kouření se tak jeví jako srovnatelný s užíváním všech tří farmaceutických přípravků.

Starší muž s cigaretou v ústech.
zdroj: unsplash.com

Přestat kouřit pomůže nejen srdci a cévám

To naznačuje, že zanechání kouření v jakémkoli okamžiku života je velmi důležitým krokem k prodloužení života ve zdraví, a to včetně stavu po infarktu a v jakémkoli věku. Kromě toho navíc ve výpočtech nebyla zohledněna řada dalších přínosů odvykání kouření, jako je prevence onemocnění dýchacích cest nebo rakoviny. Výsledky byly prezentovány v dubnu na konferenci ESC Preventive Cardiology 2022, což je online vědecké setkání Evropské kardiologické společnosti.

„Stinná“ stránka dostupnosti a účinnosti léků

Přestože je řada zdravotních přínosů odvykání kouření dobře známa, existují určité obavy, že kalkulátory rizik, které lékaři obvykle používají k tomu, aby pacientům poradili, jaké výhody by mělo odvykání kouření přinést, mohou podcenit jeho přínos. Je to proto, že existuje mnoho účinných léků, které působí rizikovým faktorům srdečních onemocnění. Vzhledem k rostoucímu počtu dostupných a prospěšných farmakologických intervencí totiž může být velký zdravotní přínos toho, když pacient přestane kouřit, bohužel někdy poněkud přehlížen.

Zdroj: everydayhealth.com, digital-congress.escardio.org, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu