Deprese a úzkost není totéž, je mezi nimi velký rozdíl. V čem?

S pojmy úzkost i deprese se mnoho z nás setkává každý den. Čteme o nich v médiích, slyšíme o nich mluvit své známé či kolegy v práci. Všichni víme, že jde o problémy, které se týkají duševního zdraví a mají velký vliv nejen na život osoby, která jimi trpí, ale také na její blízké. Navzdory jejich rozšířenosti jsou oba tyto stavy často špatně chápány.

Špatné pochopení ze strany laiků

Obvykle se to projevuje zmatenými výroky typu „každý je někdy smutný“ či „dělat si starosti je normální“. Nedorozumění může mít také podobu nesprávného ztotožnění, nebo dokonce přesvědčení, že tyto stavy na sobě buď závisí, nebo že jsou vlastně stejné. Slova úzkost a deprese ale nelze považovat za synonyma. Deprese může způsobovat úzkost a rovněž některé úzkostné stavy, jako je generalizovaná úzkostná porucha nebo panická porucha, mohou vést k depresi. Jedná se však o odlišné stavy s vlastními jedinečnými příznaky i léčbou.

Světová zdravotnická organizace uvádí, že depresí trpí více než 280 milionů lidí na celém světě, což z ní činí nejčastější příčinu invalidity. Podle organizace Mental Health America vykazuje příznaky úzkostných poruch každý pátý dospělý a každý čtvrtý dospívající.

zdroj: pixabay.com

Přítomnost versus budoucnost

Rozdíly mezi úzkostí a depresí mohou být nepatrné, ale existuje jedna oblast, ve které se liší výrazně. Touto oblastí je čas, na který se zaměřují. Zatímco pro depresi je centrem pozornosti přítomnost, často ovlivněná zážitky z minulosti, úzkost se soustředí na budoucnost.

Deprese je definována jako ztráta energie a chuti do života. Lidé s depresí se často potýkají s problémy s jídlem, a buď příliš mnoho spí, nebo se jim naopak špatně usíná. Deprese také způsobuje hluboký pocit viny nebo studu za současný život člověka.

Úzkost je naopak zaměřena na budoucnost. Jde o nadměrné obavy zaměřené na budoucnost. V některých případech úzkost zahrnuje fixaci na způsoby, jakými se může budoucí milník pokazit nebo zhatit. V jiných případech to může znamenat neustálý proud představ a myšlenek na hrozivé věci, které se mohou stát, a způsoby, jakými tyto události mohou negativně ovlivnit život člověka. Úzkost tak může často vyvolat nesnášenlivost vůči nejistotě a změnám. Jako možnost léčby se u obou stavů využívá terapie a léky, ale přístup k terapii a používané léky se u jednotlivých osob liší.

Zdroj: mayoclinic.org, screening.mhanational.org, who.int, bcm.edu

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu