Úzkost se překvapivě stala slovem roku 2021 nejen pro mnoho dospělých, ale i dětí

Nejen dospělí jsou vzhledem k dlouhotrvající pandemii koronaviru v neustálém stresu a napětí. Ukazuje se, že ani děti nebyly ušetřeny negativních důsledků mnoha změn v jejich každodenních životech na mentální zdraví. Slova jako úzkost nebo deprese jsme si většinou v minulosti s dětmi příliš nespojovali. Zdá se ale, že pandemie změnila i toto.

Úzkost nepociťují jen dospělí

Akademici z Oxford University Press každý rok již téměř deset let analyzují, jak děti používají jazyk k vyjádření svých emocí a zážitků. V loňském roce proběhl výzkum na osmdesáti pěti školách po celé Velké Británii a zapojilo se do něj osm tisíc žáků ve věku od sedmi do čtrnácti let. Slovem roku 2021 se pro tyto děti stalo překvapivě slovo „úzkost“, 21 % dotázaných, tedy tisíc šest set osmdesát dětí, totiž zvolilo právě „úzkost“ jako nejreprezentativnější pojem roku 2021. Otázka konkrétně zněla, jaké slovo oni sami nejvíce používají, když mluví o zdraví a pohodě. Tato volba některé odborníky na mentální zdraví dětí znepokojila, i když se již několikrát diskutovaly možné negativní důsledky pandemie a izolace na psychiku dětí a mladých lidí.

Ani další slova, která děti vybraly, nebyla příliš optimistická

Jak jsme již zmínili, slovo „úzkost“ se umístilo na prvním místě žebříčku, neboť ho zvolilo 21 % dětí. Ani na pomyslné stříbrné a bronzové pozici se neumístila příliš pozitivní slova. Na druhém místě s 19 % dětskými hlasy skončil výraz „náročný“ a na třetím místě se 14 % výraz „izolující“. Až na čtvrté pozici se objevilo pozitivní slovo „pohoda“, na pátém pak opět slovo, které bychom u dětí příliš nečekali, „odolnost“.

Je důležité najít a používat „správná slova“

Mimochodem slovo „odolnost“ bylo slovo, které učitelé nejčastěji používali, když se svými žáky o zdraví a pohodě v hodinách mluvili. Jako nejpoužívanější výraz ho zvolilo 31 % učitelů, kteří se výzkumu také zúčastnili. Dalšími učiteli často používanými slovy byla slova „inspirující“ a „pohoda“. Podle oslovených učitelů je používání správných slov v komunikaci s dětmi velmi důležité z hlediska možné pomoci těm z nich, které se cítí úzkostně, izolovaně nebo čelí obtížným výzvám. Stejně tak je důležité, aby děti samy dokázaly vyjádřit, jak se cítí.

Zdroj: oxfordmail.co.uk, global.oup.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu