8 zdravých návyků, které vám mohou prodloužit život o 24 let

Nedávno publikovaný výzkum naznačuje, že osm jednoduchých životních návyků může mít významný pozitivní vliv na délku života. Vědci použili údaje ze zdravotních záznamů a dotazníků 850 736 osob zapojených do programu s názvem Million Veteran Program.

Jaké návyky mohou vést k výraznému prodloužení délky života?

Million Veteran Program je program zdravotního výzkumu zaměřený na více než milion veteránů ve Spojených státech, který má pomoci odhalit, jak geny, životní styl a vojenské zkušenosti ovlivňují zdraví a pohodu.

Údaje použité pro tuto studii byly shromážděny v letech 2011 až 2019. Zahrnovala americké veterány ve věku od 40 do 99 let, přičemž během sledování zemřelo více než 30 000 účastníků.

Osm identifikovaných prospěšných návyků:

  • být fyzicky aktivní
  • nekouřit
  • zvládat stres
  • dodržovat zásady zdravého stravování
  • nepít pravidelně a nadměrně alkohol
  • dodržovat správnou spánkovou hygienu
  • udržovat pozitivní sociální vztahy
  • nebýt závislí na návykových látkách

Co výzkum odhalil?

U veteránů, kteří si osvojili všech osm návyků, došlo k 13% snížení úmrtí z jakékoli příčiny ve srovnání s těmi, kteří si neosvojili žádný z osmi návyků.

Tato studie též zjistila, že muži, kteří si osvojili všech osm návyků ve věku čtyřiceti let, by měli žít v průměru o dvacet čtyři let déle než muži, kteří si žádný z těchto návyků neosvojili. Ženy, které si do čtyřiceti let osvojily všech osm návyků, by žily v průměru o dvacet tři let déle ve srovnání s těmi, které si neosvojily žádný z nich.

Odborníci zjistili, že největší vliv na délku života jedince měla nízká fyzická aktivita, užívání drog a kouření. Během sledovaného období byly tyto návyky spojeny s o 30 až 45 % vyšším rizikem úmrtí.

Stres, nadměrné pití alkoholu, špatná strava a nedostatečná spánková hygiena byly spojeny s přibližně 20 až 30% zvýšením rizika úmrtí během sledovaného období. Naproti tomu nedostatek pozitivních sociálních vztahů byl spojen „jen“ s 5% zvýšením rizika úmrtí.

Dvojice starších žen.
zdroj: unsplash.com

Prevence chronických onemocnění a délka života

Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí jsou hlavní příčinou úmrtí a invalidity v USA chronická onemocnění, jako jsou srdeční choroby a cukrovka. S nepřenosnými chronickými onemocněními je spojeno více než 80 % nákladů na zdravotní péči.

Život s chronickým onemocněním představuje zátěž pro jednotlivce i společnost, přičemž přibližně 90 % cukrovky, 80 % ischemické choroby srdeční a 70 % úmrtí na kardiovaskulární onemocnění lze přičíst nezdravým životním návykům.

Mimochodem výše uvedená studie není první, která potvrzuje vliv správných návyků na délku života. Výzkum z roku 2018 též zjistil, že dodržování pěti zdravých návyků v dospělosti, jako je zdravá strava, pravidelné cvičení, udržování zdravé tělesné hmotnosti, vyhýbání se alkoholu a kouření, může prodloužit život o více než deset let.

I „trochu“ se počítá a nikdy není pozdě

I když si lidé neosvojí všech osm zdravých návyků, neznamená to, že nich nemohou mít prospěch. Na kvalitu a délku života má pozitivní vliv osvojení si alespoň tří návyků. Důležité je začít.

Výzkum sice naznačuje, že osvojení si zdravých návyků ve vyšším věku pravděpodobně vede k menšímu odhadovanému prodloužení délky života, ale i tak je přínosné. Pokud chcete z těchto návyků „vytěžit“ co nejvíce, tak platí, že čím dříve si je osvojíte, tím lépe.

Zdroj: mvp.va.gov/pwa, cdc.gov, ahajournals.org, academic.oup.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu