Alzheimerova nemoc může zasáhnout celou rodinu

A to doslova. Tato nemoc může totiž opravdu poznamenat život nejen samotnému pacientovi, ale především jeho celé rodině. Pokud však budete vědět informace, které vám pomohou, nebude to tolik náročně jako, když nevíte nic. A v tomto případě, je opravdu každá rada drahá. Podívejte se, co to Alzheimerova nemoc vlastně je.

Co je to Alzheimerova choroba?

Alzheimerova choroba je nevratná, progresivní porucha mozku, která pomalu ničí paměťové a myslící schopnosti a nakonec schopnost provádět nejjednodušší úkoly. U většiny lidí s Alzheimerovou chorobou se symptomy poprvé objevují v polovině 60. let. Alzheimerova choroba je v současné době hodnocena jako šestá hlavní příčina úmrtí, ale nedávné odhady ukazují, že porucha může být na třetím místě, hned za srdečními chorobami a rakovinou, jako příčina smrti starších lidí.

Jak se demence projevuje

Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence u starších dospělých. Demence je ztráta kognitivních funkcí a to myšlení, zapamatování a uvažování ale také behaviorální schopnosti do té míry, že zasahují do každodenního života a činností člověka. Demence se pohybuje v rozsahu závažnosti od nejmírnější fáze, kdy právě začíná ovlivňovat fungování osoby, až po nejtěžší fázi, kdy osoba musí v základních činnostech každodenního života zcela záviset na ostatních.

Příčiny demence se mohou lišit v závislosti na typech mozkových změn, které mohou nastat. Je běžné, že lidé mají smíšenou demenci – kombinaci dvou nebo více poruch, z nichž alespoň jedna je demence. Někteří lidé mají například Alzheimerovu chorobu a vaskulární demenci. Problémy s pamětí jsou obvykle jedním z prvních příznaků kognitivních poruch souvisejících s Alzheimerovou chorobou. Mezi další příznaky mohou patřit:

  • problémy s pohybem
  • problémy s čichem
  • problémy s orientací

První příznaky Alzheimerovy choroby se liší od člověka k člověku. Pro mnoho z nich může pokles v oblasti bezvědomého vnímání, jako je vyhledávání slov, prostorové problémy a zhoršené uvažování nebo úsudek, signalizovat velmi raná stadia Alzheimerovy choroby.

Alzheimerova nemoc ovlivní i vaši psychiku

Neblahý dopad nemá však Alzheimerova nemoc na samotného pacienta, ale i na celou rodinu. Je důležité si v první řadě uvědomit a neustále si to opakovat, že cokoliv pacient dělá, i když se vám to nemusí líbit, nedělá to schválně. Mohou se objevit i takové případy, kdy člověk s Alzheimerem, ačkoli byl celý život hodný a laskavý, je najednou agresivní a zlý. Není to však jeho chyba. Může to pro vás být velmi psychické náročné a je potřeba tuto situaci řešit. Nebojte se obrátit na odborníky ve vašem okolí. Existuje několik způsobů, jak se o vaši babičku nebo tatínka postarat tak, aby neublížil svému okolí, ale především sám sobě.

Autor: Bára Králová
zavřít reklamu