Autismus a narkolepsie: Dvě poruchy, které spolu často souvisejí

Narkolepsie je neurologická porucha, která ovlivňuje cykly spánku a bdění. Vyznačuje se především nadměrnou denní spavostí. Poruchy autistického spektra jsou neurovývojové poruchy, které jsou způsobeny změnami ve struktuře a funkci mozku. Jejich základními příznaky jsou problémy se sociální interakcí a komunikací. Ačkoli zatím nebyla prokázána jasná souvislost mezi těmito dvěma poruchami, společné neurologické dráhy mohou být důvodem překrývajících se příznaků a dvojí diagnózy.

Jak často se u autistů narkolepsie vyskytuje?

Přesný výskyt narkolepsie u poruch autistického spektra není jasný, i když údaje naznačují, že se tyto stavy mohou často vyskytovat společně. Studie z roku 2021 například zjistila, že 40 % dětí, které trpěly narkolepsií, mělo zároveň autistické rysy nebo formální diagnózu autismu.

Vzhledem k omezenému počtu studií a malým skupinám vzorků je třeba provést další výzkum, aby bylo možné určit přesné zastoupení narkolepsie a souběžně se vyskytující poruchy autistického spektra.

Příznaky narkolepsie

Hlavním příznakem narkolepsie je nadměrná denní spavost, která způsobuje neodolatelné nutkání spát během bdělého stavu. Tento příznak se vyskytuje u všech osob trpících narkolepsií. Mezi další příznaky mohou patřit:

 • Kataplexie – náhlá ztráta svalového tonu vyvolaná silnými emocemi.
 • Hypnagogické halucinace – tyto halucinace se objevují během hypnagogické fáze spánku, kdy člověk přechází mezi spánkem a bděním.
 • Spánková paralýza – neschopnost pohybovat se nebo mluvit při usínání nebo probouzení.
 • Fragmentovaný spánek nebo nespavost – spánek může být narušen poruchami, jako je živé snění, hraní si nebo spánková apnoe.
 • Automatické chování – toto chování zahrnuje nevědomé pohyby nebo činnosti, které pokračují, i když osoba spí.
Mladá žena spí na stole.
zdroj: freepik.com

Jaká je souvislost mezi autismem a narkolepsií?

Pravdou je, že narkolepsie se u poruch autistického spektra vyskytuje často. Kromě toho bylo zjištěno, že rysy běžné u poruch autistického spektra se objevují i u narkolepsie. Tyto společné rysy jsou známé jako „narkoleptická osobnost“.

Narkoleptická osobnost byla v odborných studiích popsána následujícími rysy:

 • omezená pozornost
 • introverze
 • pocity méněcennosti
 • podrážděnost
 • omezená emoční regulace
 • změny nálad
 • zhoršené sociální funkce

Podle vědecké práce z roku 2023 se narkoleptická osobnost obvykle vyskytuje u narkolepsie 1. typu, která byla dříve známá pod označením „narkolepsie s kataplexií“. Kataplexie obvykle souvisí s nízkou hladinou mozkového hormonu zvaného hypokretin.

Podle této teorie hraje dysfunkce hypokretinu důležitou roli v tom, proč se poruchy autistického spektra a narkolepsie mohou projevovat překrývajícími se příznaky a mohou se vyskytovat společně.

Je ospalost příznakem poruchy autistického spektra?

Ospalost sama o sobě není diagnostickým příznakem poruchy autistického spektra. Poruchy spánku, kterými osoby s autismem někdy trpí, mohou přirozeně vést k ospalosti z fragmentovaného nebo nekvalitního nočního spánku. Rovněž nadměrná stimulace nebo přetížení může u autistů způsobit pocit únavy.

Autismus je často komorbidní se spánkovými problémy, přičemž výzkumy ukazují, že 50 až 80 % autistických dětí a autistických dospívajících trpí poruchami spánku. Vědci tak vyslovili teorii, že patologie autismu často zahrnuje i dysfunkci hypokretinu, hormonu, který se podílí na dysregulaci spánku a bdění a je základní diagnostickou složkou narkolepsie.

Závěr

Narkolepsie a poruchy autistického spektra jsou samostatné diagnózy, jejichž příznaky se mohou překrývat. Přestože není známa přesná rozšířenost jejich komorbidity, omezený výzkum naznačuje, že mohou mít vysokou míru společného výskytu.

Ačkoli obě diagnózy mají samostatné podpůrné přístupy, mnohé z jejich terapií se podobají. Jak pro poruchy autistického spektra, tak pro narkolepsii může být například přínosem zlepšení spánkové hygieny. Behaviorální programy a psychoterapie mohou pomoci orientovat se v individuálních potřebách autistů a zároveň aktivně zvládat příznaky narkolepsie.

Zdroj: psychiatry.org, bmjopenrespres.bmj.com, ninds.nih.gov, ncbi.nlm.nih.gov, link.springer.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu