Když je jedna vaše noha delší než druhá

Pokud máte podezření, že jedna vaše noha je kratší než druhá, nejste sami. Zároveň máte s poměrně velkou pravděpodobností pravdu. Nestejná délka dolních končetin totiž může být nejen problémem trvalým, ale také dočasným. Zatímco druhý jmenovaný je často důsledkem kontrakcí určitých svalů dolní končetiny nebo spodní části zad a problém lze většinou odstranit vhodnými cviky a změnou pohybových návyků, u prvně jmenovaného řešení takto snadné bohužel není.

Častější problém, než si myslíme

Podle nedávné nezávislé studie se s problémem nestejně dlouhých končetin potýká přibližně 40-70 % lidí. Rozdíly v délce nohou se mohou pohybovat od několika milimetrů až po několik centimetrů. Čím větší je tento rozdíl, tím větší je pravděpodobnost, že se u dané osoby vyskytnou problémy s chůzí, držením těla a bolestí.

Funkční příčina

Z lékařského hlediska existují dva typy diskrepance neboli nestejné délky dolních končetin, funkční a strukturální. Tyto typy mají různé příčiny. U prvně jmenovaného typu jsou kosti obou končetin stejně dlouhé. Jedna noha se však zdá být delší než druhá v důsledku problému s kyčlí, pánví, kolenem, kotníkem či chodidlem. Zatímco u malých dětí jde většinou o špatné postavení kyčlí, u dospělých může být též důsledkem chronické artritidy nebo nervosvalového onemocnění. Ve výjimečných případech může ke vzniku přispět též intenzivní cvičení, především když sportovec velmi intenzivně trénuje a zapojuje pouze jednu končetinu.

Strukturální příčina

O strukturální příčině se hovoří tehdy, pokud je stehenní kost nebo holenní kost na jedné noze kratší než na druhé. Tento stav se obvykle projeví již při narození, ale může se vyskytnout i v průběhu růstu dítěte. Mezi možné příčiny pak v tomto případě patří především poranění nebo onemocnění kostí.

Nejčastější problémy

K nejčastějším potížím, které s nestejnou délkou končetin souvisejí, patří především problémy z chůzí, jako je kulhání, a bolesti zad, kyčlí, kolen či kotníků. Obecně tento problém může, zejména pokud je výraznější, též negativně ovlivnit kvalitu společenského života daného člověka. Studie uvádějí, že již centimetr a půl velký rozdíl v délce končetin může způsobit, že pánev jen velmi stěží kompenzuje nerovnováhu v držení těla.

Diagnóza

Lékaři k diagnóze nestejně dlouhých končetin využívají především kombinaci fyzikálního vyšetření, jehož součástí je analýza chůze, sezení či dalších pohybů, a rentgenové snímky dolních končetin a pánve.

Léčba

Zatímco funkční příčina nestejné délky končetin se dá poměrně úspěšně zmírnit či zcela odstranit pomocí fyzioterapie, u strukturální příčiny, kdy jsou kosti různě dlouhé, tomu tak bohužel není. U méně výrazných rozdílů v délce končetin lze využívat rozmanité podpatěnky, vložky či speciálně upravené boty. Obojí by mělo být individuálně navržené na základě konkrétních potřeb daného člověka. Dalším možností jsou pak operativní řešení, buď pomocí implantátu, nebo tak zvané Ilizarovovy metody.

Zdroj: physio-pedia.com, orthoinfo.aaos.org, healthgigest.com, hindawi.com, medscape.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu