Věděli jste, že dětská mozková obrna a dětská obrna není totéž?

Dětská mozková obrna (DMO) je nejčastějším pohybovým postižením u dětí. Ve skutečnosti jde o celou skupinu poruch, které ovlivňují schopnost člověka pohybovat se, udržovat rovnováhu a také držení těla. Rodiče si poruchy všimnou většinou až v souvislosti s tím, když pohybový vývoj dítěte začne být opožděn. Někteří z nás se mylně domnívají, že DMO je totéž jako dětská obrna. To ale není pravda.

Základní informace o DMO

Většina dětí, přibližně 75-85 %, má tak zvanou spastickou DMO. To znamená, že jejich svaly jsou ztuhlé a trvale stažené. Nejedná se ale o poruchy hybnosti, které by byly způsobené onemocněním svalů nebo periferních nervů. Příčina poruchy je v mozku. Bohužel většina dětí s DMO má i další onemocnění nebo zdravotní problémy, především epilepsii a poruchy autistického spektra. K dalším potížím, které s DMO souvisejí, patří i mentální postižení, potíže se zrakem či sluchem a růstové problémy.

Rizikové faktory pro vznik DMO

Mezi určité faktory, které mírně zvyšují pravděpodobnost vzniku DMO, se řadí, předčasný porod, komplikace při porodu, vícečetné těhotenství a určité infekce během těhotenství. K naprosté většině případů je DMO vrozená, k poškození mozku došlo ještě během těhotenství nebo při porodu. Konkrétní příčina DMO u většiny dětí není známa. Pouze malé procento případů je způsobeno poškozením mozku, ke kterému dojde po narození. Tomuto typu DMO se říká získaná. Může být důsledkem poranění hlavy dítěte nebo infekce mozku, například meningitidy.

Příznaky DMO

Od narození by v určitých časových intervalech dítě mělo dosáhnout některých pohybových cílů, známých také jako milníky, jde například o přetáčení, sezení, stání či chůzi. Zpoždění v dosahování těchto pohybových milníků může být signálem možné DMO. Některé z těchto příznaků mohou mít ale i děti bez DMO. U dětí ve věku 3 až 6 měsíců mohou být příznakem například padání hlavy směrem dozadu při zvedání dítěte z lehu či ztuhlost těla. U dítěte staršího 6 měsíců je to neschopnost přetočit se či potíže s přiložením ručiček směrem k ústům. U dětí okolo 10 měsíců poté plazení se tak, že se odstrkují pouze jednou ručičkou a nožičkou, nebo neschopnost plazení se po čtyřech obecně.

Dětská obrna versus DMO

Dětská obrna někdy označovaná též jako dětská přenosná obrna je na rozdíl od DMO virovým onemocněním. V naprosté většině případů infekce nezpůsobuje žádné potíže. U přibližně deseti procent nakažených se mohou objevit symptomy podobné chřipce, jako je horečka, bolest hlavy a také strnulost v oblasti krku či bolesti končetin. U přibližně půl procenta může vir zasáhnout centrální nervový systém, důsledkem může být ochrnutí, nejčastěji dolních končetin. Při napadení mozkového kmene může dojít až ke smrti vlivem postižení dýchacích svalů. Po vynalezení vakcíny v padesátých letech minulého století se tuto nemoc podařilo naštěstí téměř vymýtit.

Zdroj: cerebralpalsyguide.com, cdc.gov

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu