CHOPN zdaleka není jen nemocí kuřáků

CHOPN neboli chronická obstrukční plicní nemoc je souhrnný termín, který se používá pro progresivní onemocnění dýchacích cest, které způsobuje dýchací potíže. Postupem času se mohou stát náročnými i každodenní činnosti, jako je například i oblékání. Dvěma nejčastějšími formami CHOPN jsou chronická bronchitida a rozedma plic. Myslíte si, že když nekouříte, toto onemocnění se vás netýká?

CHOPN a kouření

Je pravda, že kouření je hlavní příčinou CHOPN, ale existují i mnohé další rizikové faktory, které přispívají ke vzniku tohoto onemocnění, včetně znečištěného ovzduší, práce ve znečištěném prostředí, infekce či některých forem astmatu. Uvádí se, že přibližně 10-20 % pacientů s CHOPN nikdy nekouřilo. U většiny těchto osob je onemocnění důsledkem dlouhodobého vystavení pasivnímu kouření, genetické predispozice či vystavení značně znečištěnému ovzduší. Jak vidíte, ne všechny faktory lze snadno ovlivnit.

CHOPN a věk

Tato nemoc se častěji vyskytuje u starších dospělých než u mladých lidí, ale ani mladší lidé nejsou vůči tomuto onemocnění imunní. Podle výzkumů ve Spojených státech CHOPN postihuje 2 % mužů a 3 % žen ve věku 18-24 let. Většina těchto osob má dědičnou formu onemocnění, která způsobuje nedostatek alfa-1 antitrypsinu.

CHOPN a orgány

I když onemocnění je nejvíce spojováno s plícemi, nejedná se o jediný orgán. CHOPN se vyskytuje též současně s mnoha komorbiditami, včetně srdečních onemocnění, rakoviny plic, hypertenze, osteoporózy či cukrovky. Tato souvislost může být způsobena společnými příčinnými faktory a také systémovým zánětem. Jinými slovy, některá z těchto onemocnění mají společné rizikové faktory, což zvyšuje pravděpodobnost jejich výskytu s CHOPN. Například kouření je rizikovým faktorem jak CHOPN, tak srdečních onemocnění.

CHOPN, příznaky a léčba

V dnešní době naštěstí existuje řada terapií a strategií, které zlepšují průběh onemocnění, včetně léků, rehabilitace i vakcín, které chrání před respiračními infekcemi, které průběh nemoci urychlují a zhoršují. Nejčastějším, ale nikoli jediným příznakem CHOPN je dušnost. K dalším patří kašel, nadměrná produkce hlenu, infekce dýchacích cest, problémy se spánkem, úzkost, deprese či zhoršení kognitivních funkcí.

Zdroj: lung.org, cdc.gov, healthline.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu