COVID-19: Rychlejší zotavení může naznačovat dlouhodobou imunitu

Vědci nedávno zjistili, že někteří lidé, kteří se rychle zotavili z COVID-19, měli i nadále protilátky proti SARS-CoV-2 několik dalších měsíců. Tento objev naznačuje potenciál pro dlouhodobou ochranu u osob se silnou imunitou.

Covid 19

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo ve Spojených státech od ledna 2020 potvrzeno více než 9 milionů případů COVID-19. S tím, jak se tento počet každým dnem zvyšuje, se vědci stále soustředí na odhalení toho, jak imunitní systém reaguje na SARS-CoV-2. To je virus, který způsobuje COVID-19.

Vědci zkoumají klíčové otázky týkající se imunity vůči SARS-CoV-2 od jejího prvního objevení. A to včetně toho, jak dlouho trvá ochrana před virem po zotavení a zda závažnost příznaků ovlivňuje časový rámec imunity.

Imunita proti koronaviru?

Odhalení těchto faktorů může ovlivnit způsob, jakým vědci vyvíjejí účinné léčby a vakcíny. Může také naznačovat, zda je imunita možná. Kritickým indikátorem dostatečné imunity proti jakémukoli virovému onemocnění je přítomnost protilátek specifických pro virus. Existují protichůdné důkazy o tom, zda existuje, nebo neexistuje dlouhodobá ochrana před virem po zotavení.

Vědci se pokusili měřit antivirové protilátky ve skupině dobrovolníků zotavujících se z COVID-19, aby vnesli více světla do této záležitosti.

Odhalování imunity

Vědci z Brigham and Women’s Hospital v Bostonu, MA, zkoumali vzorky krve a buňky od lidí, kteří se vzpamatovali z mírného až středního případu COVID-19. Ačkoli většina jedinců zaznamenala pokles anti-SARS-CoV-2 protilátek, malá skupina jedinců si ponechala antivirové protilátky několik měsíců.

K provedení výzkumu tým přijal 92 jedinců z oblasti Bostonu – většinou dospělých bílých žen – kteří se vzpamatovali z potvrzeného případu COVID-19 mezi březnem a červnem tohoto roku.

Výsledky výzkumu

Pět lidí ve studii bylo hospitalizováno, ale všichni ostatní měli většinou mírné příznaky. Vědci odebrali vzorky krve, když příznaky ustoupily, a poté prováděli opakované krevní testy v měsíčních intervalech.

Po měření virově specifických protilátek proti imunoglobulinu G po dobu 3–4 měsíců tým zjistil, že zatímco většina vykazovala pokles těchto imunitních markerů, 20 % dobrovolníků během tohoto časového období udržovalo, nebo dokonce zvýšilo produkci antivirových protilátek.

Účastníci, kteří si uchovali protilátky, dříve zaznamenali kratší trvání příznaků COVID-19. V průměru nemoc trvala kolem 10 dnů, v porovnání s těmi, kteří měli delší průběh nemoci, kolem 16 dnů.

Toto zjištění naznačuje, že zdatná imunitní odpověď, která vede k rychlému vyřešení příznaků, může také hrát roli v tom, jak dlouho imunita trvá.

Zdroj: medicalnewstoday.com (Kimberly Drake)

Autor: Michaela Richterová
if (show_sssp) { document.querySelector(".fb-comments").remove(); }
zavřít reklamu