Jak poznat možnou otravu oxidem uhelnatým?

Oxid uhelnatý, plyn bez barvy, zápachu a chuti, je často nazýván „tichým zabijákem“, protože díky těmto vlastnostem je obtížné ho odhalit. Je produktem nedokonalého spalování, vzniká při hoření jakéhokoli paliva. Problém nastává, pokud se vlivem poruchy, nesprávného používání, například karmy či kotle, nebo nedostatečného odvětrávání hromadí v uzavřeném prostoru, například v koupelně či v garáži. Pokud nahromadění oxidu uhelnatého dosáhne toxických hodnot, může způsobit otravu osob, které se nacházejí v jeho blízkosti. Když se totiž člověk nadýchá příliš velkého množství tohoto plynu, působí na náš cévní i nervový systém.

Tupá bolest hlavy

Nejčastějším varovným příznakem mírné otravy oxidem uhelnatým je tupá bolest hlavy, především v její přední části. Bolest hlavy může samozřejmě vzniknout i z řady dalších příčin, proto je důležité dávat pozor na to, zda se vyskytuje ve stálém prostředí, například doma, ve vozidle nebo v práci. Můžete si také všimnout, zda po opuštění určitého místa, má bolest hlavy tendenci rychle odeznít.

Závratě a nevolnost

Závratě jsou dalším častým varovným příznakem otravy oxidem uhelnatým. Někdy může osoba pociťovat též zmatenost, či dokonce mít halucinace. V závažných případech může při vdechnutí dostatečného množství oxidu uhelnatého dojít ke ztrátě vědomí. Závratě jsou často spojeny též s pocitem celkové únavy a nevolnosti, někteří lidé tyto příznaky přirovnávají k těm, jako když na vás „leze“ chřipka. Na rozdíl od chřipky ale otrava oxidem uhelnatým nezpůsobuje vysokou teplotu.

Ospalost

Otrava oxidem uhelnatým vyvolává u člověka také pocit ospalosti. Společně s bolestí hlavy patří tento příznak k nejpodceňovanějším, což bohužel může způsobit, že lidé usnou a pokračují v dýchání oxidu uhelnatého, dokud nedojde k těžké otravě nebo smrti

Dušnost a bolest na hrudi

Jakmile se oxid uhelnatý nahromadí v krvi, mohou se příznaky výrazně zhoršit. Jedním z takových ukazatelů je dušnost nebo zrychlené dýchání. Vedle dušnosti může osoba s otravou oxidem uhelnatým pociťovat také svírání nebo bolest v oblasti hrudníku. Takovou bolest na hrudi může doprovázet také tachykardie. Bolest častěji pociťují lidé, kteří trpí určitými srdečními problémy.

Svalová slabost a poruchy koordinace

Protože oxid uhelnatý nahrazuje v krvi kyslík, což způsobuje odumírání buněk, dochází též ke svalové slabosti. Běžné činnosti, jako je například chůze, se mohou zdát mnohem náročnější.

Rozmazané vidění

Jelikož nedostatek potřebného kyslíku ovlivňuje mozek, dalším příznakem je i rozmazané vidění. Obvykle se uvádí, že tento příznak je o něco méně častý a objevuje se pouze v závažných případech.

Zdroj: carbonmonoxidekills.com, asecurelife.com, edition.cnn.com, nhs.uk

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu