Jak se hádat lépe, účelněji a zdravěji?

Neshody s partnerem, přítelem, rodiči, sourozenci, kamarádem či kolegou v práci jsou vždy nepříjemné a řada z nás se jim samozřejmě snaží co nejvíce vyhnout. Ve skutečnosti ale mají potenciál nás sblížit, tedy pokud k nim budeme přistupovat s respektem a otevřeně. Hádky jsou totiž známkou toho, že vám druhý člověk není lhostejný. Lidé, kterým na sobě nezáleží, se nehádají.

Hádat se je normální

Ve zdravých vztazích, a to jak v těch romantických, tak ve vztazích s přáteli nebo rodinnými příslušníky, je vhodné přistupovat ke konfliktům spíše jako ke katalyzátoru pozitivních změn než jako k něčemu, čemu je nutné se vyhnout. Konflikt je svým způsobem příležitostí, aby si lidé lépe rozuměli. Zdá se, že to potvrzují i vědecké výzkumy, které odhalily, že šťastně sezdané páry se nehádají méně než páry v nesnázích, ale hádají se jinak. Šťastné páry mají tendenci při sporu řešit problémy a zároveň se vyhýbají negativním a nátlakovým výměnám názorů. Jinými slovy, problémem nejsou hádky, ale to, že většina z nás neví, jak se hádat správně.

Hádejte se respektem a otevřenou myslí

Jednou z nejdůležitějších věcí je přistupovat ke svému partnerovi, nebo ke komukoli, s kým se hádáte, s respektem. Každý z nás má jiné životní zkušenosti, které ovlivňují i to, co nás rozčiluje a jaké typy hádek nám jsou nepříjemné. Stanovení hranic, například dohoda, že nebudete používat nadávky, může být užitečné, neboť díky tomu je pravděpodobnější, že výměna názorů zůstane pozitivní. Je to také způsob, jak projevit úctu druhé osobě, i když s ní nesouhlasíte. Zároveň neodsuzujte hádku ještě před jejím začátkem. To znamená odložit stranou své ego a to, co si myslíte, že je správné a pravdivé. Při hádání je nutné svému „protivníkovi“ naslouchat, ne ho rovnou odsoudit.

zdroj: pixabay.com

Procvičujte aktivní naslouchání

Americká psychologická asociace definuje aktivní naslouchání jako psychoterapeutickou techniku, při níž terapeut pozorně naslouchá klientovi a podle potřeby mu klade otázky, aby lépe porozuměl obsahu sdělení a hloubce klientových emocí. Tato technika ale může velmi pomoci i při hádkách s partnerem, přítelem nebo členem rodiny. Nutí nás totiž soustředit se na to, co druhý člověk říká a z čeho vychází, místo toho, abychom se soustředili na naši obhajobu. Důležité je také ptát se, nechat si některé věci vysvětlit, zbytečně se hned nevyhraňovat.

Pokud se situace příliš vyhrotí, dejte si pauzu

Nebojte se hádku či konflikt přerušit a vrátit se k nim později. Typicky pokud se hádáte ráno, i když víte, že za chvilku musíte odejít do práce, nebo podobně deset minut před spaním je také špatná doba pro pokus o vyřešení konfliktu, protože už jste unavení. Dohodněte se, že si stanovíte čas, který bude vyhovovat vám oběma, a pak si o konfliktu znovu promluvte. Důležité ale je se ke konfliktu skutečně vrátit, neodsunout ho na neurčito, tím se problémy nevyřeší, spíše naopak.

Rozpoznejte základní bolestivé body

Pokud se s někým hádáte téměř neustále, je důležité věnovat čas přemýšlení o tom, proč tomu tak je. I dlouholeté manželské páry často opakují určitou hádku kvůli bolesti z minulosti, například z něčeho v dětství. To samozřejmě neznamená, že tyto pocity nejsou platné nebo že by se partner neměl snažit vyhnout tomu, co u daného člověka tuto bolest vyvolává. Nicméně rozpoznání toho, kdy hádka ve skutečnosti není o tom, co váš partner dělá či nedělá, může tyto konflikty učinit méně emocionálně vypjatými a zároveň zvýšit pravděpodobnost, že dosáhnete řešení.

Zdroj: everydayhealth.com, researchgate.net, apa.org

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu