Jak znečištění ovlivňuje naše zdraví? Je možné se nějak chránit?

Co se vám vybaví, když slyšíte slovo znečištění? Vzpomenete si na katastrofy, jako byla plynová tragédie v indickém Bhópálu, jaderná havárie v Černobylu, únik ropy v Mexickém zálivu nebo vykolejení vlaku v Ohiu? Nebo jste praktičtější a soustředíte se spíše na kontrolu HEPA filtru ve své vzduchotechnické jednotce? Znečištění nám dává mnoho podnětů k přemýšlení. To, co se děje v životním prostředí, se projevuje i na našem těle, od emisí z dopravy až po pesticidy.

Typy znečištění

I když často hovoříme o různých typech znečištění, jako je znečištění ovzduší, vody či půdy, ve skutečnosti to není tak jednoduché. Je to proto, že takto naše atmosféra nefunguje. Pamatujete si, jak jste se na základní škole učili o koloběhu vody?

Slunce ohřívá vodu v oceánech, jezerech, řekách, potocích i půdě a vypařuje ji. Velké koncentrace vodní páry vytvoří mraky a nakonec se vracejí na zem v podobě rozmanitých druhů srážek.

Nyní si představte únik ropy do oceánu. I když to možná není první věc, která vás napadne, když vidíte ve zprávách únik ropy, ropa obsahuje toxické uhlovodíky, které jsou nebezpečné pro dýchání. Znečištění ovzduší je tedy bezprostředně po úniku ropy významným problémem.

Když dojde k úniku, až polovina ropy se vypaří během několika prvních dnů. Tyto odpařené těkavé organické látky se mohou opět vrátit na zem a smíchat se s dešťovou vodou. A i když se většina ropy, která se po úniku neodpařila, vyčistí, část se dostane do půdy a kontaminuje ji.

Únik ropy tedy způsobuje znečištění vody, ovzduší i půdy, což může způsobit rozmanité zdravotní problémy. Až budete příště číst o nebezpečí různých typů znečištění, mějte vždy na paměti, že v reálném světě se často prolínají.

Akutní expozice

Při diskusi o zdravotních dopadech znečištění je důležitá délka a intenzita expozice. Existují dva typy expozice – akutní a chronická. Obě mají vliv na naše zdraví, ale akutní expozici je často snazší rozpoznat a řešit.

K akutní expozici dochází, když je jedinec vystaven náhlému a značnému množství znečištění po určitou dobu. Jedním z nejznámějších případů akutní expozice bylo 11. září 2001. Když se zřítila dvojčata Světového obchodního centra, do ovzduší se dostaly toxické zplodiny a vznikly požáry, které v některých případech hořely několik týdnů. Několik městských bloků bylo pokryto popelem, troskami a toxickými částicemi.

Bezprostředně po útoku se statisíce lidí v New Yorku nadýchaly znečištěného vzduchu. Rovněž „požili“ toxický materiál a vstřebali ho kůží. Policisté, hasiči, záchranáři a další lidé, kteří se podíleli na záchraně, obnově a úklidu, byli vystaveni ještě většímu riziku.

Někteří jedinci měli na tuto akutní expozici okamžité reakce, jako je kašel, astma a reaktivita dýchacích cest. V průběhu let se však ukázalo, že expozice může mít i dlouhodobé následky. U velkého množství osob se totiž časem vyvinula rakovina a rovněž poruchy zažívacího ústrojí.

Chronická expozice

Chronická expozice je sice zdánlivě méně dramatická než akutní expozice, ale to neznamená, že je méně závažná. Ve skutečnosti je velmi zákeřná, protože lidé si často neuvědomují, jak velký vliv mají znečišťující látky na jejich zdraví v průběhu času.

Často se u lidí nakonec objeví více onemocnění najednou, například srdeční problémy, problémy s plícemi a rakovina, a ne vždy lze určit, odkud expozice pocházela.

Běžným příkladem chronické expozice je například život ve velkých městech s hustou dopravou nebo pasivní kouření. Tabákový kouř obsahuje podle odborných výzkumů více než 7 000 různých chemických látek, včetně amoniaku, kyanovodíku, butanu a toluenu. Je známo, že pasivní kouření způsobuje rakovinu, srdeční choroby, astma a řadu dalších zdravotních problémů. Neexistuje žádná bezpečná míra vystavení pasivnímu kouření.

Znečištění vody.
zdroj: unsplash.com

Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší je tvořeno plyny a pevnými částicemi tak malými, že je můžete vdechnout. Na různých místech se vyskytují různé druhy a množství znečištění ovzduší v závislosti na mnoha okolnostech. Mezi běžné druhy znečištění ovzduší patří znečištění způsobené dopravou, lesními požáry a emisemi z továren.

Znečištění vody

Voda se může znečistit dvěma různými způsoby. K nepřímému znečištění dochází, když se znečištění vzduchu dostane do vody srážkami nebo prostřednictvím půdy či podzemních vod.

K přímému znečištění dochází, když se toxin dostane přímo do vody. Vzpomeňme si na skládky průmyslového odpadu nebo vypouštění odpadních vod. Jinými slovy, znečištění vody může pocházet z nebe, ze země i od nás.

Znečištění půdy

Stejně jako znečištění vody může být i znečištění půdy důsledkem znečištění vzduchu nebo vody, ale může k němu dojít i přímo. Znečištění půdy může vypadat též jako odhazování odpadků či likvidace průmyslového odpadu.

Světelné znečištění

Světelné znečištění je téma, kterému se věnuje stále větší pozornost. Umělé světlo, které denně používáme, má vliv nejen na život rostlin a živočichů, ale také na naše zdraví. Je to problém zejména v městských oblastech, kde světlu lze těžko uniknout i uprostřed noci.

Výzkumy ukazují, že spánek při umělém světle může přispívat ke kardiometabolickým onemocněním, což je elegantní způsob, jak říci, že máte problémy se srdcem, metabolismem či váhou.

Příznaky, na které je třeba si dát pozor

Pokud máte důvod se domnívat, že jste byli vystaveni škodlivému vlivu prostředí, je třeba si dát pozor na několik různých příznaků:

 • Znečištění ovzduší – dušnost, kašel nebo sípání, zhoršení astmatu, příznaky alergie, bolest na hrudi nebo bušení srdce, podráždění očí nebo hrdla.

 • Znečištění vody – nevolnost a zvracení, průjem, kožní vyrážky, bolest ucha, zarudlé oči, horečka.

 • Znečištění půdy – nevolnost a zvracení, únava, bolest hlavy, kašel nebo problémy s dýcháním, kožní vyrážky, bolest na hrudi.

 • Světelné znečištění – únava očí, zhoršující se vidění, potíže se spánkem, bolesti hlavy nebo migrény, úzkost a deprese, únava.

Jak asi tušíte, je těžké odlišit účinky znečištění od jiných zdravotních potíží. Pokud ve vaší oblasti nedochází k velké ekologické katastrofě, jediným způsobem, jak zjistit příčinu, je sledovat své příznaky a být si vědom toho, co se děje v místech, kde žijete a pracujete.

Jak se chránit před znečištěním

Znečištění je těžké téma, protože ho nemůžeme ze svého života odstranit. Ale to neznamená, že s ním musíme jen žít. Existuje několik způsobů, jak můžete minimalizovat své vystavení znečišťujícím látkám. Pravděpodobně nebudete schopni zajistit všechny, ale každý malý krůček pomáhá.

 • Pijte filtrovanou vodu, pokud je to možné.

 • Pokud žijete v oblasti se špatnou kvalitou ovzduší, mějte doma i v autě zavřená okna, pokud to počasí a váš přístup k vytápění a klimatizaci dovolí.

 • Dbejte na pravidelnou výměnu filtrů ve svých vzduchotechnických jednotkách. Různé typy filtrů je třeba vyměňovat v různou dobu.

 • Používejte masky na oči nebo zatemňovací závěsy, aby vám světelné znečištění neničilo spánek.

 • Nepoužívejte příliš často krb nebo gril.

 • Zvažte nákup čističek vzduchu do místností, ve kterých trávíte hodně času.

 • Pokud je to možné, vyhýbejte se pobytu venku, když je úroveň znečištění ovzduší vysoká. Pokud musíte být venku, zdržujte se co nejdále od míst s velkým provozem.

 • Při práci na zahradě, natírání barvami, používání čisticích prostředků nebo manipulaci s potenciálně toxickými látkami, jako jsou pesticidy, používejte ochranné pomůcky.

Zdroj: medicalnewstoday.com, sciencedirect.com, who.int, ncbi.nlm.nih.gov

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu