Je opravdu nutné, aby se děti v dnešní době ještě učily psát rukou? 5 důvodů, proč je ruční psaní důležité i v době klávesnic a displejů

S příchodem tabletů a iPadů do škol se stále častěji objevuje otázka, zda je učení se psát rukou v dnešní době ještě vůbec důležité. Odpověď na tuto otázku zní podle odborníků ale stále stejně: ano. Dokonce i v tomto digitálním světě, kde se stále více používají počítače a chytré telefony a kde mnoho dětí plní školní úkoly na tabletu, je psaní rukou stále velmi důležité a přínosné. Proč?

Pomáhá budovat motorické dovednosti

Jedním z důvodů, proč je psaní rukou důležité, je to, že pomáhá dětem rozvíjet a posilovat motorické dovednosti. Psaní zapojuje jemnou motoriku prstů a ruky, větší svaly paže i těla a také svaly očí. Výuka psaní rukou též pomáhá posilovat koordinaci ruka-oko, což je další důležitá součást vývoje v raném dětství.

Dobré dovednosti psaní rukou vedou k lepším studijním výsledkům

Naučit se psát rukou je víc než jen držet tužku, je to stavební kámen k učení. Vede k lepším studijním výsledkům. Studie totiž prokázaly, že rozvoj jemné motoriky v raném dětství pomáhá nejen k úspěšnému psaní, ale vede také k lepším výsledkům ve čtení a matematice. Výuka ručního psaní v prvních ročnících je také spojena s lepšími výsledky v pravopisu.

Je nepopiratelné, že psaní a čtení často jdou ruku v ruce. Schopnost číst rukopis získávají děti i díky tomu, že se učí psát a rozvíjejí svůj vlastní rukopis. A když si procvičují psaní, učí se slovíčka, pravopis, stavbu vět i strukturu příběhu, což vše pomáhá budovat silného čtenáře.

zdroj: pixabay.com

Navíc tím, že se dítě učí psát písmena, je pro jeho mozek snazší si naučené písmeno zapamatovat a rozpoznat. Například když se dítě učí tvořit písmeno N, může se zároveň učit jeho zvuk. Tím, že děti takto „fyzicky komunikují“ s jednotlivými písmeny, začínají písmena a jejich zvuky rozpoznávat, pamatovat si je a později si je při čtení snadněji vybaví.

Zlepšuje soustředění a paměť

Třetím důvodem, proč je psaní rukou důležité, je to, že pomáhá zlepšovat soustředění i paměť. Psaní zapojuje plnou pozornost dítěte a pomáhá rozvíjet schopnost soustředit se. Schopnost psát plynule umožňuje mysli plněji se soustředit na dané téma. Je také fakt, že když si něco napíšeme rukou, je pro nás mnohem snazší si danou věc zapamatovat. Výzkumy prokázaly, že psaní zlepšuje paměť a že děti si lépe pamatují učivo, když pracují s novými myšlenkami prostřednictvím rukopisu, a nikoli psaním na klávesnici nebo obrazovce.

zdroj: pixabay.com

Zlepšuje schopnost kritického myšlení

Naučit se kriticky myslet je jednou z nejdůležitějších dovedností, kterou budou naše dnešní děti v budoucnu potřebovat. Je důležitá pro vytváření úsudků a řešení problémů. Psaní zlepšuje proces myšlení a napomáhá rozvoji dovedností kritického myšlení, protože pisatel musí během psaní současně analyzovat, porovnávat různé informace, vyvozovat závěry, formulovat myšlenky a argumenty tak, aby jeho text dával smysl.

Je součástí našeho každodenního života

Schopnost psát rukou obohatí život dětí na celý život též po stránce emocionální a kreativní. Rukopis je jedinečný pro každého jednotlivého pisatele. Styl rukopisu, zejména podpis, je jakýmsi naším veřejným prohlášením. Ručně psané vzkazy našim blízkým jsou mnohem osobnější způsobem, jak jim něco sdělit, než zpráva nebo e-mail. Mnoho lidí má dodnes schované ručně psané dopisy od svých prvních lásek…

Zdroj: penheaven.co.uk, psychologytoday.com, nytimes.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, readingrockets.org

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu