Nové chápání struktury mozku nabízí nahlédnutí do Alzheimerovy choroby

Existuje nespočet chorob, na které jsou i lékaři krátcí. Jednou z nich je Alzehimerova choroba, která však díky stále probíhajícím výzkumům má nové odhalení. Právě nový výzkum v genetickém institutu Wellcome Sanger Institute odhalil podrobnější informace o mozkové struktuře a navrhl cesty, které lépe navedou budoucí výzkum Alzheimerovy choroby a souvisejících nemocí.

Gliové buňky

Součástí mozku jsou tzv. gliové buňky, které byly dříve chápány jako jakýsi tmel pro významnější neuronové buňky. Nicméně, podle probíhajících studií je funkce gliových buněk mnohem širší, hrají důležitou roli ve vývoji neurodegenerativních chorob, jako je právě Alzheimerova choroba.

V této nové studii se autoři zaměřili na jeden typ gliových buněk – astrocyty, které mají tvar hvězdy. Přes rostoucí důkazy o důležitosti gliových buněk, jako jsou astrocyty, nebyl nikdy zkoumán způsob, jakým jsou tyto buňky strukturovány. Tým se rozhodl zmapovat strukturu astrocytů, aby zjistil, zda by to mohlo odhalit další informace o jejich funkci v mozku.

Nový obrázek mozku

Za tímto účelem autoři studie studovali mozkové buňky myší a lidí a vyvinuli novou metodologii, která jim umožní vidět gliové buňky podrobněji. Došlo ke zkombinování zobrazování nukleových kyselin mozkových buněk člověka a myší s jednobuněčnými genomickými daty, což vytvořilo 3D obraz astrocytů v mozkové kůře mozku.

Astrocytové vrstvy

Tato úroveň zobrazování umožnila autorům studie provést několik důležitých objevů. Molekulární formy astrocytů se liší v závislosti na jejich poloze v mozku. Kromě toho jsou rozděleny do odlišných vrstev, které se vztahují k vrstvám neuronových buněk. „Zjištění, že astrocyty jsou uspořádány do vrstev, které jsou podobné, ale ne identické s neuronovými vrstvami, znovu definují náš pohled na strukturu mozku savců. “ řekl Ph.D., Omer Bayraktar, vedoucí skupiny v genetickém institutu.

Tato nová studie by mohla být velkým přínosem pro porozumění neurodegenerativním onemocněním, jako je Alzheimerova choroba.

V současné době neexistuje lék na Alzheimerovu chorobu. Mezi její nejčastější typy patří demence. Vědci doufají, že vyvinou nové terapeutické intervence, které mohou na Alzheimerovu chorobu zacílit.

Celá studie byla publikována na www.nature.com/articles/s41593-020-0602-1

Autor: Bára Králová
zavřít reklamu