Schizofrenie: Jak nepřehlédnout první příznaky u vašeho dospívajícího potomka?

Životní změny na přechodu mezi dospíváním a dospělostí mohou někdy odhalit něco zcela nečekaného – rané příznaky schizofrenie. Příznaky této duševní nemoci mohou být v počátečním stadiu velmi nenápadné, a je tak možné je snadno přehlédnout nebo zaměnit za „typické“ chování dospívajících. Čemu se vyplatí věnovat pozornost?

Co je schizofrenie?

Schizofrenie je chronické duševní onemocnění, jehož příčina není zcela známa. Studie ukazují, že nemoc může být způsobena kombinací biologických, genetických a environmentálních faktorů.

U osob, které schizofrenií trpí, dochází ke zkreslení reality, často ve formě bludů nebo halucinací. Ačkoli je obtížné získat přesná čísla, výzkumy ukazují, že schizofrenií trpí okolo 1 % populace.

Pod vlivem předsudků i filmů o schizofrenii koluje řada mylných představ. Někteří lidé si například myslí, že schizofrenie vytváří „rozdvojenou osobnost“. Ve skutečnosti jsou schizofrenie a rozdvojení osobnosti – správně označované jako disociativní porucha identity – dvě různé poruchy.

Varovné příznaky schizofrenie

Schizofrenie se obecně může vyskytnout u mužů i žen všech věkových kategorií. Nicméně je pravda, že u mužů se první příznaky nejčastěji objevují na konci dospívání, tedy okolo 20. roku života. U žen mají první příznaky tendenci projevovat se o něco později, spíše okolo 25. roku života.

Schizofrenie mění způsob myšlení, chování a vztah k ostatním lidem. Zdá se, že osoby trpící schizofrenií neinteragují se světem zdravým způsobem, dochází u nich ke ztrátě kontaktu s realitou. Mezi běžné počáteční příznaky patří:

 • izolování se od přátel a rodiny
 • změna přátel nebo sociálních skupin
 • změna soustředění a koncentrace
 • problémy se spánkem
 • podrážděnost a neklid
 • potíže v práci nebo špatné studijní výsledky
 • úzkost
 • nejasná podezřívavost
 • podivné nápady
 • pocit odlišnosti od ostatních
Mladý muž s maskou.
zdroj: unsplash.com

Emocionální změny

Jedním z typických počátečních příznaků schizofrenie jsou výkyvy nálad. Tento „problém“ je ale typický pro dospívání obecně, na vině jsou především rozkolísané hormony.

Člověk trpící schizofrenií se může zdát podrážděnější nebo rozzlobenější, mohou u něj též narůstat obavy z okolního světa. Později se podezřívavost může změnit v paranoiu.

Izolace a samota

I další příznak, který s sebou nese určitou izolovanost a zmenšení času, který člověk tráví s rodinou či přáteli, lze snadno zaměnit s „osamostatňováním“, ke kterému v dospívání přirozeně dochází.

Lidé s počátečními příznaky schizofrenie mají tendenci se izolovat a být ve zvýšené míře zaujatí svým vlastním světem.

Nedostatek soustředění

Počátky nemoci mohou být spojeny též se zanedbáváním školy, zaměstnání i domácích povinností, protože myšlenky dotyčné osoby se pomalu vzdalují realitě. Mohou se objevit též iracionální výmluvy, kterými vysvětlují přehlédnuté úkoly nebo zmeškané schůzky.

Aktivní příznaky schizofrenie

První příznaky schizofrenie mohou trvat jen několik týdnů, ale i měsíců či let. Následující „aktivní“ fáze nemoci přináší výraznější příznaky. Ty mohou zahrnovat:

 • halucinace nebo slyšení hlasů
 • bludná přesvědčení
 • nesouvislé mluvení
 • neobvyklé fyzické pohyby
 • mluvení plochým tónem
 • nedostatek očního kontaktu

Kdy vyhledat pomoc?

Když schizofrenie nastupuje, mnoho lidí přehlíží nebo jinak obhajuje počáteční příznaky onemocnění. Popírání se ale může stát i určitým mechanismem zvládání, když vidíte, že váš blízký nefunguje dobře.

Jakmile se objeví příznaky schizofrenie, není nač čekat. Platí totiž, že čím dříve, tím lépe. Diagnóza schizofrenie mění život postiženým i všem, kteří je mají rádi. Kromě toho ale je pravda i to, že lidé se schizofrenií mohou dokončit vysokou školu, pracovat, uzavírat manželství nebo zakládat rodiny.

Schizofrenii nelze vyléčit, ale často ji lze zvládnout kombinací léků, podpůrné terapie a vzdělávání nemocného i jeho rodinných příslušníků. Čím dříve se léčba zahájí, tím lepší je výsledek.

Zdroj: psychiatry.org, ncbi.nlm.nih.gov, mentalhelp.net

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu