Třesou se vám mimovolně některé části vašeho těla? Možná trpíte onemocněním známým jako esenciální tremor

Při pozorování okolí, především starších lidí si můžeme poměrně často všimnout, že se jim bez jejich vůle či vědomí třesou určité části těla, především ruce, ale nejen ty. Většina z nás má třesení a chvění spojené především s Parkinsonovou nemocí. To je sice pravda, ale důvod třesu může být i jiný.

Co je esenciální třesová porucha?

Esenciální třesová porucha je neurologické onemocnění, porucha, která způsobuje nekontrolovatelné a rytmické chvění částí těla. Nejčastěji postihuje ruce a předloktí, nicméně postiženy mohou být i další části těla, včetně hlavy, obličeje, jazyka, krku a trupu. Ve vzácných případech může postihnout nohy a chodidla. Třes je patrný zejména při provádění jednoduchých úkonů, jako je pití ze sklenice. I když tento stav obvykle neohrožuje život, může se časem zhoršovat a negativně narušovat každodenní činnosti.

Běžné příznaky esenciálního třesu

Poznávacím znamením této poruchy je třes neboli drobné, rychlé pohyby. Třes se může objevit v každém věku, častější je však u starších osob. Četnost, s jakou se vyskytuje, se u každého jedince liší, někdo ho pociťuje neustále, jiný jen příležitostně. Postižena může být pouze jedna strana těla nebo obě strany. Nejběžnějším typem třesu je akční třes, který se objevuje při provádění určitých činností, jako je například zavazování tkaniček. Některé faktory mohou třes dočasně zhoršit, například únava nebo emoční stres.  Rovněž hlad, pití kofeinových nápojů nebo pobyt ve velmi horkém či chladném podnebí mohou třes zesílit.

Jak se třes projevuje na různých částech těla

Třes v oblasti hlavy a krku může způsobovat, že se vám hlava třese ze strany na stranu nebo nahoru a dolů. Zatímco třes v obličeji může způsobovat záškuby, například očních víček. Třes v rukou nebo pažích se může projevovat jako znatelné chvění při pokusech o vykonávání určitých činností. Třes, který se vyskytuje v jazyce nebo hlasivkách, může způsobit, že váš hlas bude znít roztřeseně. Třes v dolní polovině těla může způsobovat problémy s rovnováhou nebo chůzí.

Esenciální třes, nebo Parkinsonova choroba?

Esenciální třes je často mylně považován za Parkinsonovu chorobu, nicméně mezi nimi existují některé rozdíly. U esenciálního třesu se třes nejčastěji objevuje při používání rukou, zatímco u Parkinsonovy choroby je třes nejvýraznější, když jsou ruce v klidu. Dále esenciální třes většinou postihuje ruce, hlavu a hlas, zatímco u Parkinsonovy nemoci jsou typické ruce, nohy, brada a další oblasti těla.

Příčiny vzniku této poruchy

Přibližně polovina případů esenciálního třesu je spojena s genetickou mutací, jedná se o tak zvaný familiární třes. Pokud máte rodiče s genetickou mutací pro esenciální třes, máte 50% šanci, že se u vás porucha rozvine. Příčina esenciálního třesu u jedinců bez této genetické mutace není známa. Nedávný výzkum však naznačuje, že esenciální třes může být vyvolán změnami v určitých oblastech mozku.

Zdroj: healthline.com, ninds.nih.gov, health.usnews.com, abbott.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu