Placebo efekt aneb Jak to, čemu věříme, ovlivňuje to, co cítíme

Pojmem placebo se označuje neúčinná látka, která se ale svou formou, chutí a další vlastnostmi tváří jako skutečný lék. Placebo je velmi důležité v klinických studiích, během nichž je podáváno některým účastníkům v kontrolní skupině. Vzhledem k tomu, že placebo není aktivní léčbou, nemělo by mít na stav pacientů vliv. Výzkumníci pak porovnávají výsledky placeba s výsledky skutečného léku. To jim pomáhá určit, zda je nový lék účinný. V souvislosti s touto situací může dojít k tak zvanému placebo efektu, neboli je pozorováno zlepšení příznaků, přestože jedinec dostává placebo, nikoli aktivní léčbu.

Jak psychologie vysvětluje placebo efekt?

Placebo efekt představuje fascinující spojení mezi myslí a tělem, které stále není zcela pochopeno. Psychologie uvádí několik možných vysvětlení placebo efektu. Jedním z nich je klasické podmiňování. Jedná se o typ učení, ke kterému dochází, když si spojíte určitou věc s určitou reakcí. Protože asociace naučené klasickým podmiňováním mohou ovlivnit chování, mohou podle psychologů hrát roli rovněž v placebo efektu. Pokud například užíváte určitou pilulku proti bolesti hlavy, můžete si ji začít spojovat s úlevou od bolesti. Pokud dostanete podobně vypadající placebo pilulku, můžete díky této asociaci stále pociťovat snížení bolesti.

Placebo efekt se často dává do souvislosti též s očekáváním. Pokud máte od něčeho očekávání, mohou ovlivnit vaše vnímání dané věci. Pokud tedy očekáváte, že se po pilulce budete cítit lépe, můžete se po jejím užití skutečně cítit lépe. Očekávání se může vytvářet na základě mnoha typů podnětů. Typickým příkladem je, když vám lékař či sestra řeknou, že daná pilulka vám pomůže.

Studie jsou, ale nezodpovězené otázky zůstávají

Existuje poměrně velké množství různých studií, které se placebo efektem zabývají a potvrzují jeho existenci. Byl potvrzen například v souvislosti s migrénou, depresí či zvýšenou únavou po prodělaném onkologickém onemocnění. Stále mu ale ještě v mnoha ohledech nerozumíme. Jednou z velkých otázek je především spojení mezi myslí a tělem. Jak psychologické faktory, jako jsou očekávání, ovlivňují to, co se děje v našem nitru?

Víme, že placebo efekt může vést k uvolňování různých malých molekul, jako jsou neurotransmitery a hormony. Ty pak mohou interagovat s dalšími látkami v našem těle a způsobovat změny. Stále však potřebujeme zjistit více podrobností o specifikách těchto složitých interakcí. Navíc se zdá, že placebo efekt má významný vliv na některé příznaky, jako je bolest nebo deprese, a na jiné nikoli. To vyvolává další otázky.

Nocebo efekt

Kromě placebo efektu existuje též nocebo efekt. Jde o stav, když se jedinec po placebu cítí hůře než před ním. Zatímco placebo efekt ukazuje, jak může pozitivní myšlení zlepšit výsledky léčby, nocebo efekt naznačuje, že negativní myšlení může mít opačný účinek. Odborníci identifikovali několik faktorů, které mají vliv na to, kdo nocebo efekt zažívá. Patří mezi ně například způsob, jakým poskytovatel zdravotní péče hovoří o možných vedlejších účincích léku, důvěra pacienta v lékaře, pacientovy předchozí zkušenosti s podobnou léčbou a rovněž cena léku nebo léčby.

Představte si, že vás trápí neustálé bolesti hlavy. Objednáte se k neznámému lékaři, který vám po vyslechnutí vašich příznaků předepíše pro vás neznámý lék. Upozorní vás, že pilulka bude hodně stát. Také vám řekne, že máte očekávat určité vedlejší účinky, včetně nevolnosti a závratí. Neřekne vám ale, že pilulka je vyrobena z cukru neboli že je to placebo. Po příchodu domů si vezmete první pilulku. Do hodiny pocítíte potřebu si lehnout. Cítíte, jak na vás přichází nevolnost, a přísahali byste, že se místnost začíná trochu točit. „Doktor mě před tím varoval,“ pomyslíte si. Právě zažíváte typický nocebo efekt.

Zdroj: n.neurology.org, science.org, nature.com, ncbi.nlm.nih.gov,

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu