Poznání, že trpíte úzkostnou poruchou, může přinést úlevu. Ale to nestačí. Veronika a její život s úzkostnou poruchou

„Poznání, že trpíte úzkostnou poruchou může přinést úlevu (konečně máte jméno pro své těžkosti), ale také další otázky (proč já?) i nové starosti (co dělat dál?).“ říká Veronika. Dobrou zprávou je, že úzkostné poruchy patří k těm, které jsou poměrně dobře léčitelné. Jde hlavně o to zvolit dobrého terapeuta a správný postup terapie. Někdy je potřeba užívat také psychofarmaka, a hlavně se naučit zvládat záchvaty paniky, které se u úzkostných poruch objevují velmi často.

Mýty a mylné představy

Jedním z nejčastějších a nejméně pravdivých mýtů je ten, který tvrdí, že úzkostné poruchy nejsou až tak moc závažné. Úzkost je vážná emoce, která ve svých krajních případech zcela ovlivňuje a znemožňuje normální život postiženého člověka. Další mylnou představou je, že svou úzkost dokáže člověk zvládnout sám. Proč se až ½ lidí trpících úzkostmi nezabývá žádnou jejich léčbou je buď pocit, že selhali a nejsou dostatečně silní nebo na léčbu svých stavů nevěří.

Nejhorší přesvědčení

Největším a odsudek vyvolávajícím mýtem je ten o tom, že úzkostná porucha je poruchou charakteru. Úzkost má jasný genetický a neurologický základ a nemá nic do činění s tím, jaký člověk je, s jeho hodnotou či charakterem. Setkáváme se taky s přístupem pacientů, že „potřebují léky, aby se jejich stav zlepšil“. Přestože léky mohou být při léčbě úzkostných poruch účinné, výzkum jasně naznačuje, že v mnoha případech je plně dostačující nebo i lepší kognitivně-behaviorální terapie.

Svěřit se ostatním?

Možná si nejste jisti, zda se máte o svou diagnózu s někým podělit. Je to více než pochopitelné už jenom kvůli názorům, které jsme uvedli výše. Nicméně svěřit se blízkým osobám, kterým důvěřujete, je na místě, mohou vás nejen podpořit, ale být vám nápomocní v nejrůznějších těžkých a špatně zvladatelných chvílích.

Výzkumy účinnosti typu léčby

Velký výzkum, který proběhl v posledních 10 až 15 letech ukázal, že kognitivně-behaviorální terapie je velmi účinným prostředkem v léčbě úzkostných poruch. Výzkum rovněž ukázal, že antidepresiva využívající selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), tricyklická antidepresiva a benzodiazepiny jsou při léčbě úzkosti také statisticky významně účinné. Lékaři obvykle předepisují antidepresiva ihned, protože léčí i depresi, která se často vyskytuje současně s úzkostnou poruchou.

Psychoterapie

Prvním krokem je pochopení úzkosti. Spolu s terapeutem hledáte, které myšlenky a chování vaši úzkost vyvolávají. Takzvaná kognitivní restrukturalizace vám pomůže „nebezpečné“ myšlenky a očekávání změnit. Nejde tady o sílu pozitivního myšlení, ale o sílu logického myšlení. Posléze vám terapeuti pomáhají systematicky a bezpečně čelit strachu v různých situacích.

Pro pobyt v terapii není stanovena přesná délka trvání, ale obvykle se pozitivní výsledky dostavují za zhruba 8 – 15 týdnů hospitalizace. Nejlepší ale je pokračovat v terapii ambulantní formou tak dlouho, dokud se nebudete cítit zase fajn!

Autor: Katka Procházková
zavřít reklamu