Důvody, proč děti s ADHD často vstávají brzy

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývojová porucha, která se projevuje hyperaktivitou, nepozorností a impulzivitou. Kromě kognitivních a behaviorálních příznaků se u některých dětí s ADHD vyskytují též poruchy spánku.

ADHD a vstávání

Časné vstávání se občas přihodí každému z nás. Pokud se tak děje jen občas, nemusí být časné probouzení důvodem k obavám. Existuje několik důvodů, proč se dítě s ADHD může pravidelně budit příliš brzy. Svou roli mohou hrát poruchy spánku, příznaky ADHD, léky nebo neurologické faktory.

 • Neurologické faktory – změny ve struktuře a funkci mozku pozorované u pacientů s ADHD mohou ovlivňovat přirozené cykly spánku a bdění. ADHD postihuje především čelní lalok, tedy oblast mozku zodpovědnou za spánkové procesy související s cirkadiánním rytmem.

  Podle studie z roku 2019 mohou právě rozdíly v mozkových vlnách pozorované mezi mikrostrukturou spánku u dětí s ADHD a mikrostrukturou dětí, u nichž ADHD nebyla diagnostikována, pomoci vysvětlit některé problémy se spánkem, které se u dětí s ADHD vyskytují.
 • Poruchy spánku – podle švédské studie z roku 2023 může ADHD zvyšovat riziko, že budete trpět poruchu spánku. Výzkumníci také zjistili, že jedinci s ADHD mají vyšší pravděpodobnost, že jim budou již v dětství předepsány léky na spaní.
 • Příznaky ADHD – časné probouzení nemusí vždy znamenat poruchu spánku. Někdy může být kvůli příznakům ADHD obtížné „zůstat spát“ nebo znovu usnout. Děti s ADHD mají problém ignorovat rušivé vlivy nebo se uvolnit, pokud se probudí dříve, než by chtěly.
 • Stimulační léky – mnoho léků na ADHD patří mezi stimulancia. Působí tak, že zvyšují obsah určitých neurotransmiterů v mozku, což pomáhá zlepšit soustředění a kontrolu impulzů. Stimulační léky vlastně aktivují centrální nervový systém a podporují bdělost. Tím ale mohou v určitých dávkách způsobit nespavost.

Jak nedostatek spánku ovlivňuje dítě s ADHD?

Nedostatek spánku může zhoršit příznaky ADHD a naopak. Studie z roku 2022 zjistila, že závažné příznaky ADHD jsou spojeny s větší poruchou spánku a závažná porucha spánku je spojena s horšími příznaky ADHD.

Výzkumy navíc prokázaly, že dokonce i u dětí bez diagnózy ADHD může nedostatek spánku způsobit příznaky hyperaktivity, nepozornosti a další příznaky související s nedostatkem spánku, jako jsou například změny nálady, zvýšená únava, změny chuti k jídlu a špatné soustředění.

Dítě na posteli.
zdroj: unsplash.com

Možnosti léčby

Řešení předčasného buzení u dítěte s ADHD závisí na příčině. Některým dětem mohou správná podpůrná opatření pomoci naučit se, jak zklidnit svou mysl a vrátit se ke spánku, pokud se probudí příliš brzy.

U jiných dětí může spánek zlepšit zavedení spánkových praktik, známých také jako spánková hygiena. Při výrazných poruchách spánku může být někdy nezbytné předepsání podpůrných prostředků na spaní nebo kognitivně-behaviorální terapie nespavosti.

Jak můžete pomoci dítěti s ADHD, pokud se budí příliš brzy?

Dodržováním následujících doporučení a zásad můžete vašemu dítěti pomoci zlepšit jeho celkové šance na úspěšný spánek:

 • vytvoření konzistentního rozvrhu spánku a bdění
 • zařazení času na relaxaci před spaním
 • vyvarování se používání elektronických obrazovek těsně před spaním
 • udržování chladné, tmavé a tiché ložnice
 • pravidelná každodenní fyzická aktivita
 • vyhýbání se velkým a těžkým jídlům před spaním

Rovněž návštěva pediatra může být začátkem pomoci dítěti zvládat časné vstávání. Ne všechny problémy se spánkem ale souvisejí s ADHD, pediatr tak zároveň může vyloučit jiné zdravotní příčiny.

Zdroj: aacap.org, ncbi.nlm.nih.gov, mentalhealth.bmj.com, frontiersin.org, nhlbi.nih.gov

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu